Yahudi Tarihinden - Yusuf BESALEL

Siyonizmin Öyküsü: Kongreden devlete

01 Şubat 2017

Fransa’da yaşanan Dreyfüs Olayı, Theodor Herzl için nihai kararını vermesinde önemli bir etken olmuştu. Antisemitizm hiçbir zaman sona ermeyecekti, as...

Siyonizm’in öyküsü

25 Ocak 2017 1

Dini olgulardan, geliştiği dönemdeki siyasi akımlara kadar Siyonizm’in oluşumunun kısa bir özeti…

Tarihçi Josephus Flavius’dan Roma Savaşları-4

21 Aralık 2016

Yazı dizimizin bu dördüncü ve son bölümünde Masada kuşatmasını, Yahudilerin teslim olmak yerine ölümü nasıl yeğlediğini, ve Tora’da bu olayların ne ş...

Tarihçi Josephus’dan Roma savaşları-3

14 Aralık 2016

Yazımızın bu bölümünde Kudüs’te yaşanan kıtlıktan, Romalıların mabedi ve Kudüs’ü yıkmaları esnasında yaşanan olaylardan söz edeceğiz.

Tarihçi Josephus’dan Roma savaşları-2

07 Aralık 2016

Geçtiğimiz hafta ilk bölümünü yayınladığımız yazı dizisinin bu haftaki bölümünde, yaşanan kargaşalar, Galile’nin zapt edilmesi ve Kudüs’teki Zelotlard...

Tarihçi Josephus Flavius’dan Roma Savaşları-1

30 Kasım 2016

Bu yazı dizisinde ünlü Tarihçi Josephus Flavius’un Yahudi kadim tarihi ve Yahudi Savaşı eserinden Romalılar ile olan kanlı savaşları, iç çekişmeleri v...

Emansipasyon (özgürleşme) -2

16 Kasım 2016

Geçtiğimiz hafta ilk bölümünü verdiğimiz ‘Yahudi Emansipasyon’u yazımızın bu haftaki son bölümünde emansipasyonu hazırlayan ‘Erken Modernite Dönemi’ne...

Emansipasyon (özgürleşme) -1

09 Kasım 2016

İki bölümlük yazı dizimizde Yahudilere yaşadıkları ülkede diğer vatandaşlara tanınan hakların tanınması anlamına gelen emansipasyon ile ilgili tarihse...

Yahudilikte Dini Akımlar 3

10 Ağustos 2016

Yahudilikte akımlar yazımızın üçüncü ve son bölümünde Reconstructionism, Reformcu Yahudilik, Saduçiler, Samiriler ve Conservative Yahudilik akımların...

Yahudilikte dini akımlar mezhepler-2

20 Temmuz 2016

Geçtiğimiz hafta ilk bölümünü yayınladığımız Yahudilikteki dini akımlar ve mezheplerin bu haftaki ikinci bölümünde Karaylardan, Litvanya’da rabinik şu...

Yahudilikte Dini Akımlar

13 Temmuz 2016

Üç bölüm halinde yayınlayacağımız Yahudilikte Dini Akımlar yazı dizisinin bu haftaki bölümünde, mezheplerden Esenyenler, Farisiler Hasidizm ve Hümanis...

Kayıp on İsrail kabilesi- 2

30 Mart 2016

İki hafta önce birinci bölümünü verdiğimiz Kaybolmuş On İsrail Kabilesi hakkındaki bilgilerden sonra bu hafta da On Kabileden geldiğini ileri sürenler...

Kayıp on İsrail kabilesi

16 Mart 2016

İki bölüm halinde vereceğimiz bu yazının bu haftaki bölümünde kaybolan on kabilenin tarihçelerinden, nerelerde yerleşmiş olduklarından ve varlıklarıy...

Hazar yahudileri-2 : Günümüz Yahudileri İle ilişkileri

24 Şubat 2016

Geçtiğimiz haftalarda birinci bölümüne yer verdiğimiz Hazar Yahudilerinin bu haftaki son bölümünde ünlü yazar Arthur Koestler’in kitabında anlatmış ol...

Hazar Yahudileri

10 Şubat 2016

Çin kaynaklarına göre adları 7. yüzyıldan itibaren geçen, Göktürk imparatorluğu yıkılınca özgürlüklerine kavuşan, Museviliği din olarak kabul eden Haz...

Sabetayizm ve Kabala

03 Şubat 2016

İlkini daha önceki haftalarda yayınladığımız Sabetaycılar yazısının ikinci bölümünde, Sabetayizm’i etkileyen fikirlerden bahsedeceğiz. Bu etkilerin en...

Sabetay Sevi olayı

13 Ocak 2016

Etkileri yalnız yaşadığı yüzyılda değil, daha sonraları da uzun süre devam eden, yalnız İzmir, Selanik ve İstanbul gibi kentlerde değil, Rusya’ya, Fra...

Yahudi asıllı Ermeniler ‘Pakraduniler’

09 Aralık 2015

Ortaçağ’da bazı Ermeniler, Hıristiyanlığın  Bizans Kilisesini ve hükümranlığını reddeden  ve eski İsrail ile ilişkilendirilen bir akımını benimsediler...

Prof. Auguste Comte Cesare Lombroso ve ‘Kökler’

25 Kasım 2015

Haziran 1492’de İspanyol  engizisyonundan kaçan Yahudilerden çok küçük bir grup, İtalya’nın Cenova Limanına ulaştı. Bunların arasında David İsraeli ve...

Bir zamanlar Hasköy’de Yahudiler yaşardı

14 Ekim 2015

İki bölüm halinde vereceğimiz eski Yahudi yerleşim bölgelerinden biri olan Hasköy’ün fetih öncesinden günümüze uzanan zengin tarihini, sinagoglarını v...