Yahudi Ağacı Garkad...

Bir Hadis

Yahudi Ağacı Garkad...

Hz. Muhammed'den 250 yıl kadar sonra Nişabur doğumlu İran kökenli Müslim Ibn Haccac tarafından toparlanmış olup Sahih Müslim olarak bilinen Hadis külliyatının 41.ci kitabındaki 6985 sıra numaralı Hadis şöyle:

 

Ebu Hureyre'nin aktardığına göre Hz. Muhammed

Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar (gâlip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, taş veya ağaç; 'Ey Müslüman, Ey Allah'ın kulu, şu arkamdaki Yahudi'dir, gel de onu öldür!' diye haber verecektir. Sadece Garkad ağacı müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.  demiş.

 

Garkad / Lycium / Boxthorn

 

 

 

 

 

Kaynak : https://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNn6izsbXeAhWO66QKHZdaDiwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.swanhill.vic.gov.au%2F2017%2F09%2Fboxthorn-a-growing-concern-control-it-now%2F&psig=AOvVaw1i9W19mqNNMTWFiHukvdAa&ust=1541237001164551

Yahudi kaynakları

Ancak, Yahudi kaynaklarında bu ağacın Yahudiliğine  ilişkin bir atıf mevcut değil ! Dolayısıyla Garkad ağacının “Yahudiliği”nin yanlış bir kanı olması kuvvetle muhtemel.

 

Yanlış yorumlama

 

Kutsal yazıların yanlış bir yorumundan kaynaklanan ve Garkad ağacının Yahudiliğine ilişkin yanlış anlamanın kaynağında ne cins yanlış yorumların bulunabileceğini bir örnekle açıklamaya çalışalım:

 

Bir Galat-ı meşhur / yaygın yanlış

 

 

Kaynak:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/%27Moses%27_by_Michelangelo_JBU160.jpg/599px-%27Moses%27_by_Michelangelo_JBU160.jpg

Bu, heykeltraş/ressam Michelangelo'nun Hz. Musa heykelini boynuzlu yapmasına sebep olan İncil'deki tercüme yanlışıdır.

 

Tevrat’ın ikinci Kitabı: Mısır’dan Çıkış

 

Musevi dininde Tevrat olarak bilinen kitabı oluşturan beş kitapçığının ikincisi Mısırdan Çıkış'ı / Exodus konu alır. Bu kitapçığın 34.cü bölümünün 29.cu babında

כט

  וַיְהִי, בְּרֶדֶת מֹשֶׁה מֵהַר סִינַי, וּשְׁנֵי לֻחֹת הָעֵדֻת בְּיַד-מֹשֶׁה, בְּרִדְתּוֹ מִן-הָהָר; וּמֹשֶׁה לֹא-יָדַע, כִּי קָרַן עוֹר פָּנָיו--בְּדַבְּרוֹ אִתּוֹ.

Yazar.

Tercümesi: 29 Musa elinde iki antlaşma levhasıyla Sina Dağı'ndan indi. RAB'le konuştuğu için yüzü(nün derisi) ışıldıyordu, ama kendisi bunun farkında değildi.

 

 

Bir tercüme hatası

Ancak, Tevrat'ı Latince'ye tercüme eden St. Jerome, ışıldama fiiliyle (KARAN קָרַן) aynı harflerle yazılan ancak farklı hareke işaretleri ile yazıldığında boynuz anlamına  gelen KEREN  קֶרֶן kelimesini kullanınca Hz. Musa boynuzlu oluvermiş !

Bu yanlış İncil’in daha sonraki yıllarda yapılan tercümelerinde düzeltildi tabii.

 

Serendipity

Serendip'in üç prensi hikâyesinden mülhem "Bir şeyi ararken tesadüfen başka bir keşifte bulunmak" eylemini anlatan İngilizce  bir deyim.

New-York şehrine ismini veren York kelimesininin kökenini ararken benim başıma tam da bu geldi !

 

York ne demek?

York'un etimolojisine/köken bilimine girmeden Garkad ile olan ortak veya akraba harflerine bir göz atalım:  R ve K harfleri ikisinde de bitişik; O ve A birbiri yerine kullanılabilen kalın ünlü harfler; Y,J,G harfleri akraba dillerde benzer kelimelerde kullanılabiliyor.

 

Şaşılmalı mı?

Birbirinden bu kadar uzak coğrafyalarda akraba bitkilere verilen adların bu denli benzeşebilmesi  oldukça ilginç: Garkad bitkisi/ağacının İngilizcesi Boxthorn, York bitkisinin günümüz İngilizcesindeki ismi ise Buckthorn !

Bu ağaç Lycium olan bilimsel ismini Anadolu’ndaki antik Likya kentinden almış.

 

Evoros bölgesi

İngiltere'deki York şehri oraya kadar uzanan Roma İmparatorluğu tarafından M.S. 71 yılında Eboracum adıyla kurulmuş. Anlamı Barut Ağacı'nın / Alder Buckthorn olduğu yer. (Türkçe'de acaba niye Barut Ağacı deniyor?)

Yöreye Yunanca ifadesiyle verilen isim Periyohi tou Evoros (περιοχή του Έβορος).

 

Gagates taşı

Eboracum/York şehri, eski çağda ülkemizde Oltu Taşı olarak bilinen, fosilleşmiş ağaçtan oluşan yarı-kıymetli ve Latince adı Gagates olan taştan yapılan süs eşyasının üretildiği yer!

Yunancası Lithos Gagatis  (Λίθος γαγάτηςKökeni ise Anadolu'daki Likya (bkz. Mezkûr Lycium kelimesi) şehirlerinden olan Gagai.

Garkad ile Gagates’in ses benzerliği kayda değer.

 

Olası bir izah

İstanbul / Konstantinopolis'in kurucusu İmparator Konstantin, York şehrinde de imar faaliyetinde bulunmuş. Diğer bir deyişle Roma İmparatorluğunun iki ucunda da bulunmuş.

Bu, Roma İmparatorluğu’nun geniş kültürel alanı içindeki bitkilerin isim benzerliklerini ve yanlış değerlendirmelerin yaygınlığının kaynağını açıklayabilir.

 

Bağlayalım !

Gagates taşının işlendiği, Buckthorn anlamına gelen York şehri Yunanca ifadesiyle Evoros yöresinde...

Yahudi kelimesi için Yunanca'da kullanılan iki kelime var: Birincisi 

Ιουδαίος (Yudeos) ikincisi Εβραίος (Evreos)

Gerek Latince Hebraicum (İbranice dili) ile Eboracum (York'un ilk ismi), gerekse

Yunanca Έβορος (Evoros) ile Εβραίος (Evreos) karıştırılmaya çok müsait kelimeler. 

 

Bir Galat-ı Meşhur mu?

Yukarıdaki veriler ışığında, İngilizcesi York olan akraba ağaca izafeten Garkad'ın Yahudi Ağacı olarak nitelenmesi sakın bir Galat-ı meşhur olmasın ?

 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın