Batya Natan

Yahudilikte temel kavramlar / OMER -1

Bet Amikdaş’a götürülen demetin ölçüsü.

Pesah’ın ikinci gününde Bet Amikdaş’a bir “efa” (yaklaşık olarak 2,2 litre) tutarındaki bir miktar yeni mahsul arpa götürülürdü. Bu, nispeten mütevazı bir takdime idi (Levililer, 23:9) fakat Omer kahine takdim edilene dek yeni ürün yenemezdi. Tora’daki talimata göre bu hasat ürünü, “?abat’tan sonraki gün” takdim edilmelidir. Farisi Rabiler bu tabiri, Pesah’ın ilk günü veya 16 Nisan olarak yorumlarken, Sadukim ve daha sonra Karaylar hafta günlerinden ?abat’ı algıladılar ve iki grup arasında bu konuda tartışmalar süregeldi. Tora bu takdimenin getirilmesinden itibaren 7 hafta boyunca Omer’in sayılacağını ve 50. gün Şavuot bayramının ilan edileceğini belirttiğinden, Sadukim ?avuot’un Pesah’ı izleyen pazar gününden 7 hafta sonraki pazara denk geleceğinde ısrar ettiler. Çelişkili duruma son vermek için Rabiler, yeni mahsulün ?abat’a denk gelse dahi 16 Nisan’da alınmasını kararlaştırdılar. Bu eylem toplumsal törenlerle icra edilirdi (Menahot, 10.1) ve bu gelenek ‹srail’in birimlerinde canlandırılmıştır.

devam edecek...

Kaynakça: “Yahudilik  Ansiklopedisi”, Cilt I, II, III

Yusuf Besalel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın
583