kanada REklam

Web´den Seçmeler

• “Zaten antisemitizm tanıdığı Yahudi ile diğer, “öteki”, “kötü” Yahudileri birbirinden ayırmaya kurguludur. Antisemitlere göre tanıdığınız bir iyi Yahudinin sizi aldatmasına izin vermemelisiniz zira Yahudiler genel olarak kötüdür.” IŞIL DEMİREL – www.marksist.org

 • TÜRKİYE YAHUDİLERİ, DÜŞMANLIK VE ÖFKE NÖBETİ ANLARINDA SİYASETÇİLERİN İSRAİL'E YÖNELİK GAZABININ HEDEFİ OLUP HALKTA OLUŞAN NEFRET DİNAMİKLERİNİN KURBANI OLABİLİYORLARDI

Sonuçta Yahudiler'in, bilhassa İsrail devleti kurulduktan sonra Türkiye'den de yüksek sayılarda göç ettiği biliniyor.

Ne de olsa Lozan Anlaşmasıyla diğer azınlıklar gibi kendilerine verilen teminatlara her zaman saygı gösterilmemişti.

Türkiye Yahudileri, düşmanlık ve öfke nöbeti anlarında siyasetçilerin İsrail'e yönelik gazabının hedefi olup halkta oluşan nefret dinamiklerinin kurbanı olabiliyorlardı.

Ekonomik gidişatın alarm verici olduğu anlarda da birbirine epey kenetlenmiş cemaatin Türkiye'yi kalabalık topluluklar halinde terk etme trendi günümüzde bile sürüyor.

Belgeselin kamerasını yönelttiği karakterlerden, İstanbul'un iktisadi açıdan daha çekici hale geldiği yıllarda Ankara'dan göç etmiş Viktor Albukrek'in güzel Türkçesine de kulak veriyoruz.

Cemaatlarde artık çoğunluğa sahip oldukları için Eşkenaz ve Bizans etkisinde sayılan Romanyotlar'a göre şu anda daha baskın Sefaradlar’dan olmasına rağmen, İstanbul ve İzmir Yahudileri'nin çoğunluğuyla karşılaştırıldığında, çok daha aksansız bir Türkçe konuşuyor.

Bildik Yahudi Türkçesi'nde etkisi büyük, İber yarımadasından Osmanlı'ya göç zamanından beri yaşatılan ana dil Ladino'yu yeni neslin pek bilmemesi de üzüntü verici hakikatlerden.

Albukrek'in eski Türkçe'ye hâkimiyeti bir yana, Orta Anadolu'ya has ağır telaffuzun izleri de yakalanabiliyor coğrafyanın bu nadide mozaik temsilcisinde...

Murat Türker

https://bianet.org/biamag/azinliklar/200552-yunanlinin-karagoz-u-ankara-nin-yahudisi-bitlis-in-ermenisi

 

 • BU KARMAŞIK DENKLEMDE VEREBİLECEĞİMİZ BİR BAŞKA ÖRNEK İSE ÇİN TARAFINDAN KREDİLENDİRİLEN VE İNŞAATI DEVAM EDEN TEL AVİV TRAMVAY PROJESİDİR

Politik ve ticari anlamda İran'ın Ortadoğu'daki konumunu destekleyen Çin, Kudüs başta olmak üzere İsrail tarafından işgal edilmiş olan Filistin topraklarında ilkesel bir duruş sergileyerek buralarda ticari faaliyet göstermemekle birlikte, Filistin devleti ve FKÖ argümanlarına yakın bir İsrail-Filistin barış ajandasına sahip. Siyasal olarak İsrail'in bölgedeki başka bir aktörü terörizm destekçisi sıfatı ile suçlamaktan çekinmeyeceği bir şekilde hareket eden Çin, ticaret kapasitesi büyüklüğü nedeniyle pek çok konuda tolere edilmektedir. Nitekim bu şartlar altında Çin, süresi bilinmez bir geleceğe kadar politik tavrı ile ekonomik çıkarlarını birbirinden ayrı tutacağa benziyor. Bu karmaşık denklemde verebileceğimiz bir başka örnek ise Çin tarafından kredilendirilen ve inşaatı devam eden Tel Aviv tramvay projesidir. İsrail şehirler arası ve şehir içi demiryolu sistemleri, son on yıl içerisinde çeşitlendirilmiş ve bu projelerinin pek çoğunun yapımları hala devam etmektedir. İsrail'in başkenti ve ekonomisinin kalbi olan Tel Aviv'de Çinli CRTG, CRC ve CCECC firmalarının demiryolu ağlarının tesisinde büyük önem arz etmesi ve aynı zamnda bu firmaların İran'daki nükleer reaktörlerin yapımı ve demiryollarının inşasında da rol alıyor olmaları ise İsrail'in Çin'e karşı göstermiş olduğu toleransın boyutlarını gözler önüne sermektedir.

Çin'in bölgedeki yatırım ve işbirliği çalışmalarının İsrail ile bir diğer kesişim noktası ise Güney Sudan. Çin'in büyük bir Afrika yatırım inisiyatifini canlandırdığı ve Avrupa'ya nazaran bölgede her geçen gün daha da adından söz ettirdiğini söylememize bile gerek yok. Lakin İsrail'in, kuruluşundan beri desteklediği ve yakın ilişkiler içerisinde olduğu Güney Sudan, Kuşak-Yol projesinden mali destek alırken aynı zamanda ülkedeki gençlerin eğitim materyalleri Çinli uzmanlar tarafından hazırlanmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Güney Sudan'a 1 milyonun üzerinde ders kitabı tedariği gerçekleştiren Çin, kadim ticari partneri olan Araplar, son yüzyılın pragmatist ortağı olan Farslar kadar Yahudilerin de çıkarlarını paylaşabileceği bir aktöre doğru evrilmektedir. Belki de ABD'nin bu kadar iç içe ve bu kadar yakın olduğu İsrail ile rahat ilişkiler tesis edebilmesi neticesinde son günlerdeki "ticaret savaşları" evrilerek "yatırım savaşlarına" dönüşmüş ve ABD'nin Hint-Pasifik hattındaki bir dizi ekonomik/diplomatik yatırımlara yönelmesine neden olmuştur. Yeni küresel yönetişim giderek çok oyunculu Timur Satrancı'na benzerken, Çin'in son dönemlerde yaptığı cesur hamleler ise tek bir amaca odaklı olmadığını sezdirmektedir. İsrail karesinin tutulması ise sonraki ellerde getirip-götüreceği taşlar bakımından önemlidir. Çin'in tüm Tek Kuşak Tek Yol açıklamalarında geçen "jeostratejik bir amaç güdülmediğinin" belirtilmesi ise tamamen maliyet ve kar endeksinin ilerleyen hamlelerde hangi karelerde düğümleneceğine ilişkin keskin bir tahminlerinin bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Satranç, Çin tarafından hangi karenin daha avantajlı olduğuna karar verildiği evrede, orayı koruma altına almak ile farklı bir boyuta evrilecektir.

SELİM HAN YENİACUN

https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/cinin-kusak-yol-projesinde-israilin-konumu/1247887

 

 • KİTAPTA BAHSİ GEÇEN BİR BAŞKA KONU İSE İSRAİL TOPLUMUNUN ÇALIŞKANLIĞI VE YAPTIKLARI İŞTEN HİÇ TATMİN OLMAMALARI, HEP DAHA İYİYİ YAPMAYA ÇALIŞMALARI

Teknoloji devriminden savaşlar da nasibini alıyor ve evrim geçiriyor. Siber savaşlar da bu evrimin bir parçası. Yaratıcı ve yenilikçi olmayan toplumlar ve devletler ise bu konuda gerideler ve panik halindeler. Dan Senor ve SaulSinger tarafından yazılmış ve İsrail’in bu başarısını anlatan“Start-up Nation” isimli kitapta yazarlar birkaç hususa daha dikkat çekiyorlar. İsrail’de okuma yazma oranı %99. Yabancı lisan, özellikle de İngilizce konuşan insan oranı da çok yüksek. Yargı bağımsız ki bu yabancı sermaye çekebilmek için en önemli faktörlerden birisi. Teknoloji ile ilgilenen yeni kuşağın en çok önem verdiği şeylerin başında özgürlükler geliyor ve teknoloji yatırımı konusunda öncü olan Tel Aviv bu kuşak için tam bir cennet konumunda. Kimse kimsenin dinine, diline, ırkına, cinsine, rengine, giyimine, hayat tercihlerine karışmıyor. İşlerini iyi yapan ve çok çalışan bu kuşak iş dışında kalan zamanlarını istedikleri gibi değerlendirmek istiyorlar ve kendilerine müdahale eden geri kafalı insanlar istemiyorlar. Kitapta bahsi geçen bir başka konu ise İsrail toplumunun çalışkanlığı ve yaptıkları işten hiç tatmin olmamaları, hep daha iyiyi yapmaya çalışmaları. Bunun sebeplerinden biri tarih boyu ekalliyet konumunda kalmış olmaları ve kurdukları devletin ikbali için ellerinden gelen fedakarlığı yapma çabaları olabilir.

Bunları okurken aklıma Japonların “shokunin” kelimesi geldi. “Zanaatkar” veya “iş erbabı” anlamına gelen bu kelime özünde daha derin manalara sahip. “Yaptığı işten hiçbir zaman tatmin olmayan”, “yaptığı işte sürekli mükemmeli arayan”veya “mükemmeli gerçekleştirene kadar gerekli rutini tekrarlayan” diye yorumlamak mümkün. Bu kafa yapısına sahip vatandaşları çoğunlukta olan toplumlar önümüzdeki çağın oyun kurucuları olacaklar; bağnaz, bilim ve akıldan sapmış, liyakatten uzak, hamasetle beslenen toplumlar ise geride kalıp birbirlerini yemeye devam edecekler gibi duruyor. Tercih bizim…

Mehmet Ömer Dedeoğlu

https://odatv.com/israil-basarisini-neye-borclu-09091815.html

 

 • BU HİKAYEYE İNANANLAR TOPLUMUN AKLINI DA BU SAÇMA DÜŞÜNCELERLE İŞGAL EDİP, ONLARIN SAĞLIKLI DÜŞÜNMELERİNE ENGEL OLMAKTAN BAŞKA BİR İŞE YARAMIYORLAR

Peki, bu senaryoları yazanlara göre İsrail’in hedefi ne?

Bu kişilere göre İsrail, başta çay ve fındık olmak üzere bölgedeki ürünleri yok edip, bölge halkını göçe zorlayacak ve sonra da bu bölgeleri bir şekilde ele geçirecek..

Bu hikayeye inananlar toplumun aklını da bu saçma düşüncelerle işgal edip, onların sağlıklı düşünmelerine engel olmaktan başka bir işe yaramıyorlar.

Bu gibi iddiaları ileri sürenlere iddialarının dayanaklarının ne olduğunu sorduğunuzda, tek diyebildikleri şey; İsrail’li turistlerin bölgeye turist olarak geldiğini, ancak şehrin turistik yerlerini gezmek yerine dağ, bayır gezerek bitkiler, böcekler vb. topladığını ve bunları ülkelerine getirdiklerini bunlar üzerine araştırmalara yaparak bölge ürünlerini yok edecek zararlılar ürettiklerini ve bu zararlıları getirip bölgeye saldıklarını söylüyorlar.

Peki bunlarla ilgili elinizdeki bulgular ne diye de sorduğunuzda, tek söyleyebildikleri şey çantalarında bitkilerle, böceklerle yakalanmış İsrail’li turistlerin varlıkları.

Yaşanan bir sorunu anlamak ve çözüm için çaba sarfetmekten ziyade ucuz yoldan politika yapmak isteyenler buradan yola çıkarak ülkeyi yönetenlerin, göz göre göre ülkeyi İsrail’lilere teslim ettiklerini vurgulamak istiyorlar.

İyi de Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin ülkelerinin hepsi bizlere dost da sadece İsrail mi düşman?

Türkiye biyolojik saldırılarla karşı karşıya ise bunu sadece İsrail mi yapar?

Türkiye’de istihbari suçlamalarla hakkında tahkikat açılanlar hep İsrail vatandaşı mı, yoksa başka ülke vatandaşları mı?

Garip olan; bu tür iddiaları ortaya atan insanların aynı zamanda bölgenin gelişmesinin de turizmin gelişmesine bağlı olduğunu söylemeleri..

Adnan Onay

http://www.rizeninsesi.net/2018/09/06/vampir-kelebekler-israil-uretimi-diyerek-rahatlamak/

 

 • ANTİSEMİTLERE GÖRE TANIDIĞINIZ BİR İYİ YAHUDİNİN SİZİ ALDATMASINA İZİN VERMEMELİSİNİZ ZİRA YAHUDİLER GENEL OLARAK KÖTÜDÜR

Öncelikle Muharrem İnce’nin dilediği özrün söyleminin de antisemitizm bağlamında bizzat problemli olduğunu düşünüyorum. Neden dersen, Muharrem İnce antisemit söylemi için özür dilemedi aslında. Kendisi, üzdüğü Türkiye vatandaşı Yahudilerden özür diledi sadece. Bu söylemin antisemit olduğunu kabul etmek değildir yazık ki. Türkiyeli Yahudiler ve duyarlı bir kesim tarafından özellikle sosyal medya üzerinden yoğun olarak eleştirilmesinden sonra bir gazeteciye verdiği röportajda “Benim maksadım yönetimin İsrail politikaları konusunda sergilediği ikiyüzlü tavrı anlatmaktı. Yahudi Cesaret Ödülü üzerinden yaptığım eleştiri yanlış olmuştur. Özür dilerim. Türkiye’de yaşayan Yahudi vatandaşlarımızın üzülmesini asla istemem. Irkçılık da benim defterimde yazmaz” dedi. Türkiye’de yaşayan Yahudi vatandaşlarımızdan kısmının altını çizersek antisemitizmin hala kendisinin söylemi içinde barındığını görürüz zaten. Neden derseniz, zaten antisemitizm tanıdığı Yahudi ile diğer, “öteki”, “kötü” Yahudileri birbirinden ayırmaya kurguludur. Antisemitlere göre tanıdığınız bir iyi Yahudinin sizi aldatmasına izin vermemelisiniz zira Yahudiler genel olarak kötüdür. İşte İnce’nin özrü de tam olarak böyle bir özür aslında. Kendi “iyi Yahudi”lerini bir kenara ayıran bir özür. Bu özrü samimi bulmamak bir yana daha da kötüsü ayıp buluyorum bu yaşananı doğrusu. 2013 yılında Rumları hedef alarak ürettiği nefret dolu söylemden sonra dileği ya da dilediğini düşündüğü özür de olduğu gibi yine gaflarla dolu.

Özür dilenmek isteniyorsa söylemin ülkedeki muhattaplarından özür dilenmemeli bence. Bu okları daha da onların üzerine yönelten bir tutum bana kalırsa. Mağduru daha da ön plana çıkarmak bir başka yanı ile. Nasıl olmalıydı dersen, söylemin bizzat kendisinin hatalı olduğunu kabul etmeliydi. “Kaş yapayım derken göz çıkardım, nefret söylemi ürettim” denmeliydi. Antisemit bir söylemi tekrarlamış olduğu için Türkiye’de yaşayan Yahudilerden değil tüm kamuoyundan özür dilemeliydi. Çünkü bu söylem aslında sadece Yahudilerin problemi değil. Görülmesi ve anlaşılması gereken tam olarak bu. Tüm toplumu zehirleyen bir nefret bu. Telafi ve özür ise ancak birlikte mücadele etmeyi göze alarak olur bana kalırsa. “Bir başkasının ayakkabıları ile yürümek” şeklinde İngilizce bir deyim vardır. İşte aslında çare tam olarak bu: empati sahibi olmak, kendini bir başkası yerine koyarak söylemi tekrar düşünmek. İşte o zaman söylemin ne denli problemli olduğunu görmek ve anlamak mümkün oluyor. Herhangi bir nefret söyleminde, nefretin muhattabı olan kesimin adı yerine kendinizi, sizi temsil eden bir ismi, tanımlamayı koyun. Örneğin “Yahudiler kötüdür” yerine “Ahmetler kötüdür” ya da “Kadınlar kötüdür” ya da “Türkler kötüdür” diyelim. Genellemelerin ne denli hastalıklı, ne denli tehlikeli olduğunu anlamak böyle mümkün.

Işıl Demirel

https://marksist.org/icerik/Haber/10269/Roportaj-Isil-Demirel-Antisemitizmle-mucadeleye-verilecek-destek-cok-onemli

 

Netten okumalar

 

 • İNSANLIĞIN ÖLDÜĞÜ GÜN… - İSMAİL HABOĞLU

https://www.yenialanya.com/insanligin-oldugu-gun-makale,13071.html

 

 • BUGÜN EYLÜLÜN KAÇI? – MİNE SÖĞÜT

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1075809/Bugun_eylulun_kaci_.html

 

 • İSRAİL'DEKİ DÜRZİLER KİMLİK SORUNU YAŞIYOR – ESAT FIRAT

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israildeki-durziler-kimlik-sorunu-yasiyor/1246837

 

 • 6-7 EYLÜL

https://cdn3.andyayincilik.com/dergi/duvardibi_dergi_04.pdf

 

 • İZMİR’İN ‘6-7 EYLÜL’Ü – TALAT ULUSOY

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/21215/izmirin-6-7-eylulu

 

 • DİMİTRİOS KALUMENOS’UN OBJEKTİFİNDEN 6/7 EYLÜL OLAYLARI - YAZI: SERDAR KORUCU / FOTOĞRAFLAR:  PATRİKLİK FOTOĞRAFÇISI DİMİTRİOS KALUMENOS

http://www.postseyyah.com/dimitrios-kalumenosun-objektifinden-67-eylul-olaylari/

 

 • 6-7 EYLÜL OLAYLARINDA HAVADA ASILI KALAN O PİYANO…- NİLAY ÖRNEK

http://nilayornek.com/6-7-eylul-olaylarinda-havada-asili-kalan-o-piyano/

 

 • BU YUNAN GÖÇMENİNE YAHUDİ YENİ YILI EVİNDEN HEM TATLI ANILAR HEM DE GÜZEL YEMEKLER GETİRİYOR -  SUSAN BAROCAS - ÇEVİREN: BETSY PENSO

http://www.avlaremoz.com/2018/09/08/bu-yunan-gocmenine-yahudi-yeni-yili-evinden-hem-tatli-anilar-hem-de-guzel-yemekler-getiriyor/

 

 • 6-7 EYLÜL CİNNETİYLE YÜZLEŞME – VEYSİ DÜNDAR

http://www.ocakmedya.com/ocak_yazar/2018/09/07/6-7-eylul-cinnetiyle-yuzlesme/

 

 • YAHUDİ MUHACİRLER-43 – ERALP ADANIR

http://www.yeniduzen.com/yahudi-muhacirler-43-12903yy.htm

 

 • 6-7 EYLÜL’Ü “GÖRÜNÜR” KILMAK! – BELMA AKÇURA

http://www.milliyet.com.tr/6-7-eylul-u-gorunur-kilmak-/belma-akcura/pazar/yazardetay/09.09.2018/2738346/default.htm

 

 • ‘TARİH 6-7 EYLÜL OLAYLARI'YLA DOLU’ – MELİKE CEYHAN

https://www.evrensel.net/haber/360665/tarih-6-7-eylul-olaylariyla-dolu

 

Takılan tweetler

 

Prof. Dr. Kemal Üçüncü‏ @KemalUcuncu 5 Eyl

Daha fazla

Musevi kardeşlerimiz Türk Kültür havzamızın mütemmim cüzleridir. Hazar, Karay, Kırımcaklar ortak asıl mirasımız. Hasan Tahsin Yunan'a ilk kurşunu atınca İzmir 'de Havrada saklandı pek bilinmez.

https://twitter.com/KemalUcuncu/status/1037338120025456640

 

Murat Özkök‏ @murozkok 6 Eyl

Daha fazla

"...Bugün halen antisemit bir gazetede 'Yahudiler, Ermeniler, Rumlar' diye başlayan ve ötekileştiren bir haber okusam ilk 6-7 Eylül’ü hatırlarım..."

https://twitter.com/murozkok/status/1037830565418987520

 

Çağdaş E. Kırlangıç‏ @Krlngc_Cyp 11 Eyl

Daha fazla

Anti-semitik nefret söylemine uğramanın yahudi olup olmamakla alakası yok. Heteroseksüel olup LGBT haklarını savunduğunuz zaman homofobiye maruz kalabiliyorsunuz ya. İşte öyle birşey. Anti-semitizm sizin de canınızı yakabilir. -evet yahudi olmasanız bile-

https://twitter.com/Krlngc_Cyp/status/1039202918338113538

 

Zehra Ç.‏ @zehracengil 7 Eyl

Daha fazla

Şalom Gazetesi ve Şalom Dergi’nin kültür sanata bakışı, söyleşileri, sanatçılara yapılan saygı duruşları, 10 yıl gazetecilik yapmış olan ve hala sektörde çalışan bir birey olarak beni çok doyuruyor. Bilgilenmek, farklı kültürler, yaşayışlar öğrenmek duygusu insanı güçlü kılıyor.

https://twitter.com/zehracengil/status/1038025863642656768

 

(((rivokkk)))‏ @Rivokhay 6 Eyl

Daha fazla

Şu 6-7 Eylül karesindeki elinde sopalı Yağmacı hanfendinin şıklığına bakar mısınız? Kaldı mı böyle güzel giyinen istiklale en şık kıyafetini giyinip de gelmiş

 

https://twitter.com/Rivokhay/status/1037634536186761216

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın