Batya Natan

Filistin toprak mülkiyeti konusu

Filistin toprak mülkiyeti konusu

100.000 Türkçe tapu kaydı

Jewishpress.com sitesi 7 Ekim 2017 tarihinde “Konuyu gerçek yüzüyle açıklayıp her şeyi yerli yerine oturtmak: İsrail Savunma Kuvvetleri Yahudiye ve Samiriye bölgesinin (Batı Şeria) toprak mülkiyetine ilişkin 100.000 evrakı Türkçe’den tercüme edecek” anlamına gelen Setting the Record Straight: IDF to Translate from Turkish 100,000 Judea & Samaria Land Ownership Documents1başlıklı bir yazı yayınladı.

“Türkiye İsrail’i köşeye sıkıştırdı”

Bu yazı, İbrahim Karagül’ün 20 Mart 2009 tarihli Türkiye İsrail’i Köşeye sıkıştırdı2 başlıklı makalesine değinmeyi gerekli kılıyor.

Sn. Karagül’ün yazısından alıntı:

“Türkiye, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Dışişleri Bakanlığı döneminde, Vehbi Dinçerler’in Filistin Özel Temsilcisi olarak atandığı dönemde Osmanlı arşivlerindeki Filistin’e ait tapu kayıtlarının kopyasını Filistinlilere verdi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün elinde Filistin’e ait toplam 500 bin adet orijinal tapu olduğu ortaya çıktı. Tapuların tutulduğu defter adedi ise 254. Osmanlı yönetimi sırasında Yafa, Nablus, Bensaip, Nasıra, Cenin, Gazze, Kudüs, Cemain gibi illerin kayıtları. Hem de bölgenin Osmanlı idaresine geçişi olan 1517’den Osmanlı’nın çekilip Filistin’in İngiltere kontrolüne geçtiği 1917 yılına kadarki kayıtlar. Bu örnekler öncelikle tam 140 bin mikroçip olarak hazırlandı. Çalışma, TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı) tarafından 72 bin dolar ödenerek yapıldı. Başbakan Tayip Erdoğan’ın Filistin’i ziyareti sırasında da hediye edildi. Bu hediye, İsrail’in yıllardır elinde tuttuğu birçok kartı boşa çıkardı.” 

Alıntı sonu.

Bu bağlamda sorulması gereken şey İsrail’in tercüme edeceğini beyan ettiği 100.000 evraka nasıl ulaştığı. Akla en yakın cevap Filistin Özerk Yönetimi yetkililerinin bu kayıtları “Bedeli mukabili” İsraillilerle paylaşmış olabileceği.

Filistinlilerin toprak mülkiyet tezi

İnternet üzerinden başarılı kamu diplomasisi yürüten Filistinliler İsrail Devletinin kurulduğu 1948 yılında, devlet öncesi İngiliz vesayeti altındaki Filistin Mandası döneminde, Yahudilerin o coğrafyadaki toprakların sadece yüzde 5’ine sahip olduğuna ilişkin haritalar yayınladılar.

Filistin tarafının iddia ettiği yüzde 5’lik oran gerçeği yansıtmıyor. 1880-1935 yılları arasında kurumsal ve bireysel satın almalarla Yahudi mülkiyetinde olan arazi 2.317.395 dönüm yani 2317 km2 idi.3 Bu da göller hariç (Taberiye ve Lut Gölü/Ölü Deniz’in Manda sınırları içinde kalan bölümü) Manda yüzölçümü olan 26.323 km2’in yüzde 8,8’ine denk gelmekte.

Ancak, toprak mülkiyetinin yaklaşık yüzde 9’unun Yahudilerde olması, kalan yüzde 91’inin Arap mülkiyetinde olduğu anlamına gelmiyor! Şöyle ki:

Filistin’de Toprak Mülkiyeti 1880-19484

Mayıs 1948’de kurulan İsrail Devleti, Milletler Cemiyeti’nin Manda çerçevesinde öngördüğü arazinin sadece bir bölümünde hükümrandı. Bu toprakların (Göllerin yüzölçümü dahil) yüzde 8,6’sı devlet öncesi Yahudi kurum ve bireylerinin, yüzde 3,3’ü devlet kurulunca kendilerini İsrail vatandaşı bulan Arapların mülkiyetindeydi. Manda topraklarının İsrail hükümranlığında kalan bölümündeki toprakların yüzde 16,9’u bağımsızlık öncesi yaşanan iç savaş yüzünden ve bilahare 5 Arap ülkesinin istila savaşı yüzünden Arap sahipleri tarafından terk edilen/ettirilen mülkler, arazinin kalan yüzde 70’i ise mandater güç İngiltere’nin tasarrufunda olan DEVLET TOPRAĞI idi.

Bu yüzde 70 arazinin 12.730 km2’si Negev (Necef) Çölü olup (göller dahil) 26.640 km2’lik Manda yüzölçümünün neredeyse yarısına (yüzde 48) denk gelmekte. Bu yerler Tac’ın (Crown) veya devletin toprağı olup genelde meskûn olmayan çorak veya yarı çorak, mandater İngiltere’nin Türkiye’den (Osmanlı İmparatorluğu’ndan) tevarüs ettiği topraklardı. 1948’de kurulduğunda, bunlar İsrail Devletine intikal etti.5

Kahir mülkiyeti devlete ait olan çorak topraklarMevcut durum


Halihazırda, Filistin Özerk yönetiminde olan toprakların yüzölçümü şöyle:

Gazze: 365 km2, Hamas örgütü kontrolünde

5655 km2’lik Batı Şeria’nın Oslo 2 anlaşmasına konu olan A ve B bölgeleri toplamı (yeşil renkli) 2262 km2 El Fetih örgütü kontrolünde.

 

1 http://www.jewishpress.com/news/eye-on-palestine/palestinian-authority/setting-the-record-straight-idf-to-translate-from-turkish-100000-judea-samaria-land-ownership-documents/2017/10/07/ 

2 https://www.timeturk.com/tr/makale/ibrahim-karagul/turkiye-israil-i-koseye-sikistirdi.html

3 Aumann Moshe, Land Ownership in Palestine, 1880-1948, Israel 4 Academic Committee on the Middle East, 1976 p 121 

4 Aumann Moshe, op.cit. pp 126-127

5 Ibid. 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın
1142