21. yüzyılda öğrencilerin eğitimciden ve eğitimden beklentileri değişti

Teknolojiyi aktif olarak kullanan öğrencilerin günümüzde klasik sistemde derse odaklanmalarını beklemek çok zor. Öğrenciler artık derslerde aktif rol oynayıp, ders sonunda öğrendikleri bilgilerle ortaya bir ürün çıkartmak istiyorlar. Dersler sabit sıralarda oturulan ve öğretmenin dinlenildiği pasif bir sınıftan ziyade, aktif ve üreten çocukların yer aldığı hareketli topluluklara dönüşmeye başladı. Okullardaki Maker, Sanal Gerçeklik Atölyeleri, Robotik, Lego Laboratuvarları, STEAM Sınıfları öğrencilere derslerde aktif rol alabileceği ortamlar sunuyor.

21. yüzyılda öğrencilerin eğitimciden  ve eğitimden beklentileri değişti

Greta Mizrahi*

Dünya sınav sistemlerinin içine sıkışmış bireylerin artık başarıda zorlandığını kabul ediyor

Gerek iş hayatında, gerekse sosyal yaşamda güçlü iletişim, problem çözme yeteneği ve yaratıcılık becerisinin öneminin farkına varan gelişmiş toplumlar son yıllarda yeni eğitim öğretim modelleri arayışına geçti. Artık başarı yalnız girilen üniversite ya da okunan fakülte ile ölçümlenmiyor. Günü iyi okuyan, sorgulayan, çözüm yollarını ararken akılcı düşünerek adımlarını planlayabilen sanat ve sporla uğraşan bireyler artık başarıyı yakalıyor. Bugün eğitimde amaç üreten, yenilikçi nesiller yaratmak.

Açılımı ‘Science-Technology- Engineering-Arts-Mathematics’ olan STEAM, dünyada hızla yayılan yeni bir eğitim modeli

Öğretmen, öğrenci okuldaki herkes üretici ve proje yapıcı durumuna geliyor. Öğrencilerin problem çözme, algoritmik düşünme, yaratıcılık ve araştırma becerilerini geliştiriyor. STEAM ile öğrenme kalıcı hale geliyor. Bu eğitim modeli öğrencinin kazandığı bilgileri günlük hayatında uygulamasına olanak sunuyor.

UÖMO, STEAM eğitim modelini uyguluyor

2016 yaz dönemi boyunca üniversitelerde açılan eğitimlere katılan öğretmenler dönem başlarken birbirleriyle paylaşımlarda bulundular ve ders planlarını hazırladılar. ABD, İsrail ve Türkiye’den STEAM modeliyle eğitim programı konusunda tecrübeli eğitimcilerin seminerlerine katıldılar. Eğitim sisteminde her yaş grubuna özel yenilikler getirildi.

UÖMO Maker ve Lego Atölyeleri yapılandırıldı

Atölyelerde çalışmalar, ‘DIY: DO IT YOURSELF’ kültürü ile teknolojinin birleşmesinden oluşuyor. Çocuklar teknolojiyi ve hayal güçlerini kullanarak tasarım, üretim yapıyorlar. Grup çalışmasını, bilgi ve malzeme paylaşımını öğrenip, motor becerilerini geliştiriyorlar. Bilişim dersleri müfredatına kodlama konuları eklendi.

Maker Atölyelerinde sahneye ‘üreten’ çocuklar çıkıyor

Çocuklar hayal güçlerini kullanarak üretim/tasarım yaparken, doğdukları andan itibaren sürekli iç içe oldukları teknolojiyi de kullanıyorlar. Bunu yaparken grup çalışmasını, bilgi/malzeme paylaşımını öğrenip, motor becerilerini geliştiriyorlar. UÖMO’daki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Maker atölyelerinde tasarlıyor, kodluyor, hologram ve sanal gerçeklik çalışmaları yapıyorlar. 3D Printerlardan kodladıkları, tasarladıkları ürünün çıktılarını alıyorlar.

UÖMO’da Maker Kulübü eğitmenleri farklı yaş gruplarının özelliklerime göre teknolojik kitler kullanıyor

Makey Makey Kitleri ile öğrenciler kendi oyun konsollarını ve oyunlarını oluşturuyor. Bu kitler öğrenciler ‘Maker Ruhu’nu aşılıyor, elektronik dünyasına ilk adımlarını atıyorlar.

Scratch oyun programlamanın temellerini oluşturuyor. Oyun tasarımcısı ve oyun programcısı olmak isteyen öğrenciler bu alanda farklı çalışmalar yapıyor.

Mbot ile öğrenciler robotları programlayıp, yazdıkları kodlarla robotları hareket ettirebiliyorlar. Bu çalışmalar yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi ve bilgisayar programcısı olmak isteyen öğrenciler için temel adımları oluşturuyor.

3D Printer üç boyutlu tasarımlar üzerinde çalışan ve kodlayan öğrenciler, 3D yazıcılardan tasarımlarının çıktılarını alıyorlar. Bu çalışmalar mimar, mühendis ve tasarımcı olma yolunda ilerlemek isteyen öğrencilerin becerilerini geliştiriyor.

Arduino açık kaynak kodlu mikro denetleyici bir kart. Bu kart aracılığıyla öğrenciler robotik- elektronik çalışmalarındaki uygulamalarını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor, bir sistemin otomasyonunu kurabiliyorlar. Bu çalışmalar ile teknik düşünme becerileri kazanan öğrencilerimiz, günlük hayatta karşılaştıkları problemleri pragmatik bakış açısı ile çözebilmenin yollarını da öğreniyorlar.

Hologramlarla ölçüm, oran-orantı, hizalama ile görsel tasarlamayı birleştirerek hologramlar oluşturan öğrencilerimizin matematik ve tasarım alanında becerileri gelişiyor.

Lego çalışmaları öğrenciye farklı eğitim ortamları sunuyor, sürekli ve aktif öğrenme isteği ve heyecanı yaratıyor

Derslerde uygulanan Lego çalışmalarında yaratıcılık, problem çözme becerisi, bilginin beceriye ve kullanılabilirliği dönüştürülmesi hedefleniyor. Öğrenciler çalışmalarda ‘canlandırma tekniği’ ile Türkçe dersinde okudukları bir kitabın en beğendikleri bölümünü Lego kullanarak modelleyip arkadaşlarına anlatıyorlar. Legolar ile dört işlem, eldeli toplama, basamak ve sayı değerlerini bulma, dört işlem problemleri, grafik oluşturma ve oluşturulan grafikleri okuma gibi çalışmalar yapıyorlar. Ortak bir fikir, duygu veya düşünce geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla grup çalışmaları gerektiren projeler üzerinde çalışıyorlar, birbirlerinin düşüncesine saygı duymayı, sabretmeyi de öğreniyorlar. Örneğin bu yıl Legolarla Hanuka bayramını sembolize eden hanukiyalar hazırladılar.

STEAM modeli ile derslerde öğrenilen bilgiler unutulmuyor

Matematik dersinde farklı açıları kullanarak üç boyutlu modeller yaptık. Üstünden zaman geçmesine rağmen,  konu ile ilgili problemleri çözebiliyorum.

Joy iris Levi

Sosyal Bilgiler dersimizde farklı kostümler ve drama çalışmalarıyla derslerimiz daha verimli geçiyor. 

Selin Andiç

Fen derslerimiz yaptığımız deneylerle sonuçları gözlemlemek ve konuları öğrenmek çok güzel. Sınavlarda deneyleri ve sonuçlarını hatırlıyor ve soruları daha kolay çözüyorum.

Sezer Yahyai

İnkılap Tarihi dersinde guruplar halinde her birimiz Lozan Antlaşması’nın farklı bir yönünü ele alıp araştırdık ve araştırma sonuçlarını birbirimizle paylaştık. 

Lal Roso

*UÖMO Halkla İlişkiler

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın
866