Batya Natan

Antisemitizm zaman çizelgesi - Rönesans dönemi

15-16. yüzyıllardaki Reform´u takiben Kuzey Avrupa’da anti-Yahudi (Yahudi karşıtı) duygular ağırlıklı olarak devam etti. Reform´un yaratıcısı Martin Luther şiddetli antisemit fikirler öne sürdü; örneğin 1453´te, Yahudilerin sinagoglarının ve evlerinin yıkılmasını, Yahudilerin Almanya´dan sonsuza kadar sürülmesini savunan yazılar yazdı.

Antisemitizm zaman çizelgesi - Rönesans dönemi

Bunu izleyen yüzyıllarda Avrupalı Yahudiler gettolarda, şehirlerinden tecrit edilmiş bir şekilde yaşadı. 1648'de Polonya'da büyük bir Yahudi katliamı gerçekleşti.


Yaşar Levent

 

1400 - Prag’da Yahudiler direğe bağlanarak yakıldı.

1407 - Krakov çete saldırıları.

1413 - Avignon Papa Benedict XIII’in, Ispanta Tortosa’da yaptığı tartışmaları,  zorla kitlesel dönüşüm takip etti.

1415 - Roma’da Talmud kitaplarına el kondu.

1420 - Avusturya’da Yahudiler Albrecht V tarafından kovuldu.

1420 - Tüm Yahudiler Lyons’tan kovuldu.

1421 – 1422 - Avusturya’da Yahudiler canlı olarak yakıldı. Wiener Gesera (Viyana Fermanı) olarak bilinen bu olayda, Yahudilerin mülkleri müsadere edildi ve Yahudi çocuklarının dinleri zorla dönüştürüldü. 270 Yahudi direklere bağlanarak yakıldı. Yahudiler Avusturya’dan sürüldüler.

1422 - Avusturya’dan kovulma.

1424 - Fribourg & Zürih’den kovulma.

1426 - Köln’den kovulma.

1431 - Güney Almanya Yahudileri canlı yakıldı.

1432 - Tuzlu’dan kovulma.

1435 - Mayorka Yahudilerinin din değiştirmeye zorlanmaları ve katliamı.

1438 - Fas’ta gettoların kurulması.

1438 - Mainz’dan kovulma.

1439 - Augsburg’dan kovulma.

1444 - Hollanda’dan kovulma.

1449 - Toledo’da kamu işkence ve yakma.

1453 - Franconia’dan kovulma.

1453 - Breslau’dan kovulma.

1453 - Polonya Yahudilerinin uyruklarının iptali.

1454 - Würzburg’dan kovulma.

1456 - Bavyera’dan kovulma.

1463 - Krakov çete saldırıları.

1463 - Papa Nicolaus V, Marranoslar arasındaki aykırı düşünceleri araştırmak için Engizisyon kurulması yetkisini verdi.

1465 - Marinid hanedanına karşı Fas isyanı. Yahudi vezirin suçlanmasıyla Fas’taki tüm Yahudi nüfusu katledildi. 

1473 - Endülüs çete saldırıları.

1473 – 1474 - İspanya Valladolid, Cordova, Segovia, Ciudad Real’de Marranos Katliamı.

1475 - Vaiz Giovanni da Capistrano’nun bir öğrencisi, Feltre Fransisken Bernardine, Yahudileri, Simon adlı bir bebeğin öldürülmesinden suçladı. Tüm Yahudi cemaati tutuklandı, on beş lideri yakıldı, diğerleri de kovuldu. St. Simon yaklaşık 500 yıldır şehit, kaçırma ve işkence mağdurlarının hamisi kabul edildi. 1965 yılında, Papa Paul VI, St. Simon’un azizlik mertebesini iptal etti.

1480 - Venedik Yahudilerinin canlı yakılmaları.

1480 – 1834 - Auto da Fe (İnanç Yasası), yakarak öldürme. Bu tarihler arasında Papalık makamı tarafından, Yahudilerin ve Tevrat’a inanan Hıristiyanların canlı yakılmalarıyla ilgili 2 binden fazla vaka kaydedildi.

1481 - Seville’de direğe bağlayarak yakma.

1481 - İspanyol Engizisyonunun kurulması.

1484 - Cuidad Real, Guadalupe, Saragossa ve Teruel’de Yahudilerin canlı yakılmaları.

1485 - Vincenza (İtalya) Yahudilerin kovulması.

1486 - Toledo’da Yahudilerin canlı yakılmaları.

1488 - Toledo’da direğe bağlayarak yakma.

1490 - Toledo’da halkın infazları.

1491 - Astorga Kamu tarafından yapılan işkence ve infaz.

24 Ekim 1492 -  Almanya Mecklenburg Yahudileri bir bıçaklama ile suçlandılar. İkisi kadın olmak üzere 27 Yahudi yakıldı. Bu nokta hala Judenberg olarak anıldı. Tüm Yahudiler Dükalıktan ihraç edildi.

31 Mart 1492 - Rivero ailesi Katolik olunca İspanya ihraç etme veya din değiştirme arasında bir seçim yaptı.

Ferdinand II ve Isabella Yahudilerin ülkeden ihracı için genel ferman yayınladılar. Yaklaşık 200 bin kişiden bazıları İsrail topraklarına döndü.  Birçok yerleşim bölgeleri ve ülkeler Yahudi vatandaşlarını (soyduktan sonra) sınır dışı etti.

12 Ocak 1493 - Sicilya’da yaklaşık 37 bin Yahudi ihraç edildi.

1495 - Grandük Alexander, Yahudileri Litvanya’dan attı.

1496 – 1497 - Portekiz Yahudilerinin (dört yıl önce İspanya’dan kaçıp gelenler dâhil),  din değiştirmeye zorlanmaları ve sınır dışı edilmeleri.

1499 - Almanya’dan sınır dışı edilme.

19 Nisan 1506 - Bir Marrano Portekiz Lizbon’daki Aziz Dominics Kilisesindeki mucize görüntüleri hakkında kuşkularını ifade etti. Dominik rahipler tarafından yönetilen kalabalık, onu öldürdü, sonra Yahudi evlerini yağmaladılar ve bulabildikleri her bir Yahudi'yi katlettiler. Bu olayı işiten vatandaşlar da bu kıyıma katıldılar.  Üç gün içinde 2000’den fazla Maranos öldürüldü.

1510 - Berlin’de kamu tarafından işkence ve infaz gerçekleştirildi.

19 Temmuz 1510 - Brandenberg’ten kovulma. 40 Yahudi, ev sahiplerine saygısızlık yaptıkları iddiasıyla idam edildi. Kalanlar da ihraç edildi. 23 Kasım tarihinde, olanakları kısıtlı olan Yahudiler Napoli’den ihraç edildi, kalan zengin Yahudilere de çok ağır vergiler konuldu. 38 Yahudi Berlin’de yakıldı.

1510 - Prusya’dan kovulma.

6 Haziran 1511 - Roma’da sekiz Yahudi Katolik olmaya zorlanırken yakıldılar.

1514 - Strazburg’dan kovulma.

1516 - İlk getto Venedik'te adaların birinde kuruldu.

1519 - Regensburg’dan kovulma.

1519 - Roman Katolik işgalci, Cortez, Orta Amerika’da Aztek, Maya ve Toltec milletlerine soykırım uygularken, aralarında yaşayan binlerce Yahudi’yi de öldürdü. Ülke topraklarının geliştirilmesiyle ilgilenecek kimse kalmadığı için, Meksika bir çöl haline dönüştü.

1528 - Mexico City ilk Auto da Fe’de, üç Yahudileşmiş kişi, direğe bağlanarak yakıldı.

1535 - İspanyol askerleri Tunus’u zapt ettikten sonra, tüm yerel Yahudiler köle olarak satıldı.

1539 - Krakov ve Portekiz’de direğe bağlayarak yakma.

1540 - Napoli ve Sardinya’dan kovulma.

1540 - Tüm Yahudiler Prag’dan sürgün edildi.

1542 - Bohemia’dan kovulma.

1543 - Martin Luther, ‘Yahudiler ve yalanları’ konusunda yaptığı broşüründe, onlardan, ‘kovma veya din değiştirme’ yoluyla kurtulmak için sekiz maddelik planını savundu. Luther Yahudileri 1537’de Saksonya’dan, 1540’ta da Almanya’nın tüm köylerinden kovdu.

1550 - Cenova ve Venedik’ten kovulma. Dr. Joseph Hakohen tıp uygulamaması için Cenova’dan atıldı. Kısa bir süre sonra tüm Yahudiler sınır dışı edildi.

1551 - Bavyera’dan kovulma.

1553 - Roma’da Talmud’u yaktılar. Papa Julius III, Talmud’un basımını yasakladı ve bulunan kopyaların tümünün yakılmasını emretti. Roma'nın Engizisyon Mahkemesi Genel Başkanı Kardinal Carafa (daha sonra Papa Paul IV olarak anılacaktır) , Roş Aşana günü, tüm Talmudların yakılmasını emretmesiyle, yaklaşık 12 bin kopyası imha edildi.

25 Haziran 1553 - Munster, Almanya’da Luther ve Katolik rahipler, binlerce Tevrat’ı ve Yahudileri yok etmek için güçlerini birleştirdi. Binlerce Yahudi, direğe bağlanarak yakıldı.

1555 - Pesaro’dan kovulma.

1556 - Sokhachev’de (Polonya) kamu tarafından yapılan işkence ve idamlar.

1558 - Recanati, İtalya’da vaftiz edilmiş bir Yahudi olan Joseph Paul More, Papa Paul IV koruması altında Kipur gününde sinagoga girdi ve din değiştirme ile ilgili bir vaaz vermeye çalıştı. Cemaat onu sinagogun dışına çıkarttı. Kısa bir süre sonra, Yahudiler Recanati’den ihraç edildi.

1559 - Avusturya’dan kovulma.

1561 - Prag’dan kovulma.

1563 Şubat - Rus askerleri Litvanya’dan Polotsk’u aldı ve Yahudilere ya Rus Ortodoks Kilisesi üyesi olmaları ya da ölmeleri konusunda bir ültimatom verdi. Yaklaşık 300 Yahudi erkek, kadın ve çocuk Dvina Nehrinde açılan buz deliklere atıldı.

1567 - Würzburg’den kovulma.

1569 - İtalya ve Papalık devletlerinden atılma.

1571 - Brandenburg’dan kovulma.

1571 - Peru’da Roma Katoliklerinin engizisyonu sonucu üç Yahudi yakılarak öldürüldü ve diğer 40 bini de köle yapıldı.

1582 - Yahudiler Macaristan’da ikinci kez yasaklı hale getirildi.

1582 - Hollanda’dan kovulma.

1593 - Brunswick’ten kovulma.

1593 - Brandenburg, Avusturya’dan sınır dışı edilme.

1593 - İtalya’da Yahudiler ikinci kez yasaklı hale getirildi.

1597 - Cremona, Pavia ve Lodi’den sınır dışı edilme.

1614 - Frankfurt’tan kovulma. Kendini ‘Yahudilerin yeni Haman’ı olarak nitelendiren Vincent Fettmilch, Frankfurt’ta bir sinagoga baskın yaptı. Baskın, sonra, tüm Yahudi cemaatinin tahrip edilmesine dönüştü.

1615 - Worms’tan kovulma.

1619 - Kiev’den kovulma.

1619 - Pers Sufi hanedanından Şah Abbasi, Yahudilere karşı zulmü arttırarak İslamiyet’i kabul etmeye zorladı. Birçokları Yahudiliği gizli uygulamaya devam etti.

1634 - Papalığın otoritesinde olan Roma Katolik rahipler, Manila ve Lima, Peru Yahudilerini yakarak öldürdü.

1635 - Vilna’da çete saldırıları.

1637 - Krakov’da kamu, işkence ve idamlar yaptı.

1647 - Lizbon’da Yahudiler canlı olarak yakıldı.

1648 - Polonya’da Yahudilerin üçte biri katledildi. Ukrayna Kazakları, Bogdan Chmielnicki liderliğinde yaklaşık 100 bin Yahudi ve benzer sayıda Polonyalı soylu katledildi. 300 Yahudi cemaati yok edildi.

1649 - Ukrayna’dan kovulma.

1649 - Hamburg’dan kovulma.

11 Nisan 1649 - Mexico City’de 109 Yahudi, Roma Katolik rahipleri tarafından yakılarak öldürüldü.

1652 - Lizbon’da direğe bağlanarak yakılma.

1654 - New Amsterdam’da Peter Stuyvesant tarafından çıkarılan Yahudileri kovma emri, daha sonra geri alındı.

1654 - Küçük Rusya’dan atılma.

1656 - Litvanya’dan atılma.

1660 - Sevilla’da Yahudiler canlı olarak yakıldı.

1663 - Krakov’da kamu tarafından işkence yapıldı ve öldürüldüler.

1664 Mayıs - Lemberg çete saldırıları. Lemberg (şimdiki Lvov) gettosundaki Yahudiler, Cizvit seminerler ve Katedrali okul öğrencileri tarafından yaklaşan saldırıya karşı kendilerini savunma düzeni kurdu. Düzeni sağlamak için yetkililer tarafından gönderilen milisler, düzeni kurmak yerine saldırganlara katıldılar. Yaklaşık 100 Yahudi öldürüldü.

1669 - Oran’dan (Kuzey Afrika) atılma.

1670 - Viyana’dan atılma.

1671 - Minsk’te çete saldırıları.

1678 - Yemen’de kitlesel din dönüşümü için zorlandılar.

1681 - Vilna’da çete saldırıları.

1682 - Marsilya’dan atılma.

1682 - Krakov’da çete saldırıları.

1687 - Posen’de çete saldırıları.

 


İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın
607