YAHUDİLİKTE 7 sayısı

Son iki yazıdır Yahudilikte 7 sayısının önemini ve Tora’da ne kadar çok geçtiğini ele aldık. Bir bölüm daha kaldı sevgili okurlar.

YAHUDİLİKTE 7 sayısı

Tora’da tam 735 kere kullanılmış olan 7 sayısı, Tanrı’nın sözünün temeli olarak kabul ediliyor. Tanah’da özellikle Tanrı’nın Adamı olarak adı geçen 7 kişi var: Moşe, David, Şmuel, Şemaya, Eliya, Elişa ve Gedalya. Adam, yedinci ay olan Tişri ayının birinci günü yaratıldı.

7, hem fiziksel, hem de tinsel anlamda tamlık ve mükemmelliği temsil eder.

Tora’mızı taramaya devam edecek olursak:

Vayikra Kitabı’nda bayramlar konusu

23:34: Bu yedinci ayın on beşinci gününde, Tanrı Adına yedi günlük ‘Çardak Bayramı’ [başlayacaktır].

23:36: Yedi gün boyunca Tanrı Adına yakılan-kurbanlar getirin.

23:39: Ancak, Ülke’nin ürününü hasat ettiğiniz dönem­de, yedinci ayın on beşinci gününde [başlayan bay­ramla ilgili bazı özel uygulamalar söz konusudur.] Tanrı’nın Bayramı’nı yedi gün boyunca kutlayın. İlk gün tatildir ve sekizinci gün tatildir.

23:40: İlk günde kendinize etrog ağacı meyvesi, hurma dalı, mersin ağacı dalları ve dere söğütleri alıp, Tanrınız Aşem’in Huzuru’nda yedi gün boyunca sevinç ifade edeceksiniz.

23:41: Onu yılda yedi gün boyunca Tanrı Adına bir bay­ram olarak kutlayın; [bu,] nesilleriniz boyunca [geçer­li olan] ebedi bir kanundur. Onu yedinci ayda kutla­yacaksınız.

23:42: [Bu] Yedi gün boyunca çardaklarda yaşayacaksınız...

Uyarılar

25:4: Fakat yedinci yılda, Ülke için [tarımsal] işi bırakma­yı gerektiren bir Şabat olacaktır...

25:8: Kendine yedi Şabat yılı sayacaksın – [yani] yedi kez yedi yıl. [Böylece] Bu yedi Şabat yılının [toplam] süresi kırk dokuz yıl olacaktır.

25:9: [Sonra,] Yedinci ayda, ayın onunda kesik Şofar sesi duyuracaksın. Şofar [sesini] Ülke’nizin tümünde Onarım Günü’nde duyurmalısınız.

25:20: Ekim yapmayacağız ve ürünümüzü toplamaya­cağız; [öyleyse] yedinci yılda ne yiyeceğiz? derseniz, [söyleyeyim:]

26:18: Eğer bunlar hala [başınızdayken bile] Beni dinle­mezseniz, günahlarınıza karşılık, yedi [yeni cezayla] size eziyet etmeyi sürdüreceğim.

26:21: Eğer Bana karşı kayıtsızca davranır, Beni dinleme­ye yanaşmazsanız, üzerinize bela [getirmeyi] sürdüre­ceğim. Günahlarınız kadar; yedi [yeni ceza]

26:24: Ben de size karşı kayıtsız davranacağım. Sizi günah­larınız için, yedi [cezayla Bizzat] Ben cezalandıra­cağım.

26:28: Size karşı kayıtsızlık gaza­bıyla davranacak, Ben de size, günahlarınız için yedi [yeni cezayla] eziyet edeceğim.

 

Bamidbar Kitabı

6:9: Beklenmedik bir anda yakınında bir kişi ölür ve taç­lı başını tame yaparsa, arınmasını tamamlayacağı gün başını tıraş etmelidir; [yani] onu yedinci günde tıraş edecektir.

7: 48: Yedinci gün, Efrayim kabilesi başkanı Elişama ben Amiud…”

8:2: Aaron’a konuş ve ona [şunları] söyle: “Kandille­ri yaktığında, [alevleri] Menora’nın merkezine doğru [yönlendirilmiş olsun].” “Yedi kandil [bu şekilde] ışık verecektir”.

12:14: Tanrı, Moşe’ye “Babası [sinirlenip] yüzüne tükürse yedi gün boyunca utanç duymaz mıydı?” dedi. “Yedi gün boyunca kampın dışında karantinada kalsın. Son­ra [kampa] katılabilir”.

12:15: Miryam yedi gün boyunca kampın dışında karanti­nada kaldı ve halk Miryam katılana kadar yola çıkma­dı.

13:22: ... Hevron, Mısır’daki Tsoan’dan yedi yıl önce inşa edilmişti.

19:4: “Koen Elazar, parmağıyla [ineğin] kanından [biraz] alsın ve Buluşma Çadırı’nın yönünde yedi kez serpsin.”

19:11: Herhangi bir insanın cesedine dokunan kişi, [en az] yedi gün boyunca tamedir.

19:12: Üçüncü günde ve yedinci günde [ineğin külüyle] paklanacak ve arınacaktır. Fakat üçüncü günde ve ye­dinci günde paklanmazsa, arınamayacaktır.

19:14: Ölmüş bir adam çadırdaysa kanun şudur: Çadıra [kısmen] giren her şey veya [tümüyle] çadırda olan her şey, [en az] yedi gün boyunca tame olacaktır.

19:16: [Ayrıca] Açık alanda, kılıçla öldürülmüş birine, [ya da bir başka] cesede, bir insan kemiğine ya da bir mezara her temas eden, [en az] yedi gün boyunca tame olacaktır.

19:19: Bu saf [kişi, bu suyu] tamenin üzerine üçüncü ve yedinci günlerde serper. Yedinci günde onu pakladık­tan sonra, [arınan kişi,] giysilerini ve bedenini mikveye daldırır ve akşamleyin [tamamen] arınmış olur.

23:1: Bilam, Balak’a “Bana burada yedi sunak kur” dedi, “ve benim için burada yedi boğa ile yedi koç hazırla.”

23:4: Tanrı, Bilam’a rast geldi. Bilam O’na “Yedi sunağı düzenledim ve [her] sunakta boğa ve koç kurban et­tim” dedi.

23:14: Onu uçurumun başına, Gözetleme Sahası’na götür­dü. Yedi sunak kurdu ve [her] sunakta [bir] boğa ve [bir] koç kurban etti.

23:29: Bilam, Balak’a “Bana burada yedi sunak kur” dedi. “Sonra da burada benim için yedi boğa ve yedi koç hazırla”.

28:11 “Roş-Hodeşleriniz’de, Tanrı Adına Ola-kurbanı ge­tireceksiniz: [Hepsi] Kusursuz [olmak üzere], iki genç boğa, bir koç ve birer yaşında yedi [erkek] kuzu.”

28:17: Ve bu ayın on beşinci gününde bir bayram [başla­yacaktır. Bu günden itibaren] Yedi gün boyunca matsa yenecektir.

28:19: “Tanrı Adına Ola-kurbanı [şeklinde,] yakılan-kur­ban getireceksiniz: İki genç boğa, bir koç, birer yaşında yedi [erkek] kuzu. [Bunların hepsi] Sizin için kusursuz olmalıdır.”

28:21:Yedi kuzu için ise, [Minhayı] kuzu başına 1/10 [efa ile] yapacaksın.”

28:24:Yedi gün boyunca her gün bunların aynısını yap­malısınız.”

28:25: “Yedinci gün sizin için kutsal bir bayramdır; hiçbir bayağı melaha yapmayın.”

28:27: “Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek şekilde Ola-kurbanı getirin: İki genç boğa, bir koç, birer yaşın­da yedi [erkek] kuzu.”

28:29: … Ve yedi kuzu için, kuzu başına 1/10 [efa un kullanı­lacaktır].

29:1: Yedinci ayda, ayın biri sizin için kutsal bir bayram olacaktır, hiçbir bayağı melaha yapmayın.”

29:2: “Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek şekilde Ola-kurbanı yapacaksınız: Bir genç boğa, bir koç, birer yaşında yedi [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.”

29:4: … Ve yedi kuzu için, kuzu başına 1/10 [efa un kullanıla­caktır].

29:7: “Bu yedinci ayın onu da sizin için kutsal bir bayram olacaktır. [Bu günde] Oruç tutmalı, hiçbir melaha yap­mamalısınız.”

29:8: “Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek şekil­de Ola-kurbanı getireceksiniz: Genç bir boğa, bir koç, birer yaşında yedi [erkek] kuzu – [hepsi] sizin için ku­sursuz olmalıdır.”

29:10: … Yedi kuzu için, kuzu başına 1/10 [efa un kullanıla­caktır].

29:12: “Yedinci ayın on beşinci günü de sizin için kutsal bir bayramdır; hiçbir bayağı melaha yapmayın ve Tanrı Adına yedi gün boyunca bayram yapın.”

29:32: Yedinci gün, yedi genç boğa, iki koç, birer yaşında on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.

29:36: “Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek yakı­lan-korban [şeklinde] Ola-korbanı getireceksiniz: genç bir boğa, bir koç, birer yaşında yedi [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.

31:19: “Size gelince… Yedi gün boyunca [ana] kampın dışında kamp kurun – adam öldüren ve bir cesede te­mas eden herkes…”

31:24: Yedinci gün, [bedeninizi ve] giysilerinizi mikveye daldırıp arınacaksınız. Sonra kampa girebilirsiniz.”

7:1: “ Tanrın Aşem seni, onu miras edinmek üzere oraya gitmekte olduğun ülkeye getireceği zaman, çok sayı­da ulus – senden kalabalık ve güçlü olan yedi ulus: Hiti, Girgaşi, Emori, Kenaani, Perizi, Hivi ve Yevusi – önünden dökülüp gidecek.”

15:1: Yedi yılın bitiminde Şemita uygulamalısın.

15:9:Dikkatli ol; sakın kalbinde, “yedinci yıl yaklaştı; Şemita yılı” şeklinde haince bir düşünce olup da yok­sul kardeşine kötü gözle bakarak ona vermezlik etme.”

15:12: İbrani bir kardeşin ya da İbrani bir kız sana satıldığı takdirde, senin için altı yıl çalışacaktır ve yedinci yılda onu yanından özgürlüğe salıvermelisin.”

16:3:[Pesah-kurbanı] ile birlikte hamets yeme. Ona bağlı olarak, yedi gün boyunca matsa – ıstırap ekmeği – ye, çünkü Mısır Ülkesi’nden telaşla çıkmıştın; bu sayede Mısır Ülkesi’nden çıkış gününü hayatının tüm günle­rinde hatırlayacaksın.”

16:4: Yedi gün boyunca iyeliğinde, tüm mekânlarında maya görülmemelidir.

16:8: Altı gün boyunca matsa ye. Yedinci gün Tanrın Aşem Adına imtina[ zamanı]dır; melaha yapma.”

16:9: Kendine yedi hafta sayacaksın. Orağın olgun başak­larda [kesime] başlamasından [itibaren] yedi hafta saymaya başla.”

16:13:[Ürünlerini] Harman yerinden ve pres teknenden topladığın mevsimde, yedi gün boyunca Sukot bay­ramını yap.”

16:15:Tanrı’nın seçtiği yerde, Tanrın Aşem Adına yedi gün boyunca kutlama yap...”

17:7:Tanrı, sana karşı kalkan düşmanlarının [senin] önünde bozguna uğramasını sağlayacak. [Düşman­ların] Sana karşı tek koldan ilerleyecekler, ama önün­den yedi yönde kaçacaklar.”

17:25: “... Ama onun önünden yedi koldan kaçacaksın...”

31:10: Moşe onlara şöyle emretti: “[Her] Yedi yılın biti­minde, Şemita yılı vaktinde, Sukot bayramında...”

Böylece bütün Tora’yı kısaca gözden geçirmiş olduk, sevgili okurlar. Aşem bir mani vermezse, gelecek yazıda diğer sayıları ele alacağız.

Esen kalın.

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın