YAHUDİLİKTE 7 sayısı-2

Geçtiğimiz ay Yahudilikte 7 sayısı ile katlarını incelemiş ve önce gündelik yaşamda nerelerde yer aldığından söz etmiştik. Hatırlayalım dilerseniz: Haftanın yedi günü, gökkuşağının yedi rengi, yedi kat gök, yedi deniz, yedi nota, yediden yetmişe, yaş otuz beş...

YAHUDİLİKTE 7 sayısı-2

... Yahudiliğe girecek olursak, evliliğin yedi kutsaması (şeva berahot), 49 gün sayılan Omer (yedi kere yedi gün), Bet Amikdaş’ın yedi giriş kapısı, Noah’ın Evrensel Yedi Kanunu (Yahudi olmayanların uymak zorunda olduğu yedi emir), Sukot sırasında dört yöne doğru sallanan demetteki yedi bitki (bir etrog, bir lulav, iki hadas, üç aravot, toplam yedi), suka’nın minimum boyutları yedi x yedi tefahim (yumruktan dirseğe kadar olan uzunluk), Erets Yisrael’in yedi ürünü (buğday, arpa, incir, zeytin, hurma, nar ve üzüm), yedi gün oturulan şiva, yedi kadın peygamber (Sara, Miryam, Dvora, Hana, Hulda, Avigail ve Ester)... Öğretmenimiz Moşe, Avraam’dan sonraki yedinci nesildir. Moşe’nin yerine geçen Yeoşua, Kutsal Topraklara girince Yeriho’nun etrafında yedi kez döndü.

Bu arada iki ‘7’ daha buldum. Aşkenaz düğünlerinde gelin, damadın etrafında yedi kez döner. Tora Kanunları dışında, rabilerimizin yedi emrini uygulamak zorundayız; bunlara mitsvot d’rabbanan deniyor. Hemen sıralayalım:

1- Alınan her haz için bir kutsama okumak

2- Ekmek yemeden önce ellerin yıkanma ritüelini uygulamak

3- Işıkları Şabat’tan önce hazırlamak (evde huzur olması için);

4- Şabat günü geçilebilecek yerleri işaretleyen bir ‘eruv’ inşa etmek;

5- Bayramlarda halel mezmurları okumak;

6- Hanuka mumlarını yakmak;

7- Purim’de Megilat Ester okumak.

Şimdi Vayikra Kitabı’na yöneliyor ve 7 sayısının nerelerde geçtiğine bakıyoruz.

KURBANLARLA  İLGİLİ OLARAK

 

4:6: Koen parmağını kana batırır ve kandan [bir miktarı] Tanrı’nın Huzuru’nda Kutsal’ın ayıracına doğru yedi kez [fiskeyle] serper.

4:17: Koen parmağını daldırıp, kandan Tanrı’nın Huzu­ru’nda ayıraca doğru yedi kez [fiskeyle] serper.

8:11: Ondan [bir miktarı, fiskeyle] Mizbeah’ın üzerine yedi kez serpti ve onları kutsama amacıyla, Mizbeah’ı ve tüm araçlarını, kazanı ve kaidesini meshetti.

8:33: Atanma günleriniz tamamlanana kadar, yedi gün boyunca Buluşma Çadırı’nın girişi civarını terk etme­yin; zira yedi günde yetkili kılınacaksınız.

8:35: Yedi gün boyunca gece-gündüz Buluşma Çadırı’nın girişinde kalarak Tanrı’nın Nöbeti’ni tutun ki ölmeye­siniz; zira bu şekilde emir aldım.”

13:2: ...Bir kadın hamile kalıp bir oğlan doğurduğu zaman, yedi gün boyunca temea olur...

TSARAAT HASTALIĞI  İLE İLGİLİ OLARAK

13:4: [üzerindeki] kılları da beyaza dönüşmemiş ise, Koen, leke [sahibini] yedi gün boyunca karantina altına alır.

13:5: Koen, yedinci günde onu inceler: Leke göründüğü şekilde kalmış ve deride yayılmamışsa, onu ikinci bir yedi günlük karantina altına alır.

13:6: Koen yedinci günde onu bir daha inceler.

13:21: Öte yandan eğer Koen [lekeyi] inceleyip, üzerinde beyaz kıllar bulunmadığını ve [görüntüsünün] deri­den alçakta olmadığını, soluk olduğunu tespit ederse, Koen [bu kişiyi] yedi gün boyunca karantina altına alır.

13:26: Öte yandan eğer Koen [lekeyi] inceleyip, bu baer­ette beyaz kıllar bulunmadığını ve [görüntüsünün] deriden alçakta olmadığını, soluk olduğunu tespit ederse, Koen [bu kişiyi] yedi gün boyunca karantina altına alır.

13:27: Koen yedinci günde onu inceler. Eğer [leke] deride yayılmışsa, Koen onu tame ilan eder; [zira] bu bir tsaraat lekesidir.

13:31:

“Ancak, Koen netek [şüphesi uyandıran bu] lekeyi inceleyip, görüntüsünün deriden daha derin [gibi] olmadığını, ama içinde siyah kılların da bulunmadığı­nı tespit ederse, Koen, [bu olası] netek lekesi [sahibini] yedi gün boyunca karantina altına alır.

13.32: Koen yedinci günde bu lekeyi inceler. Netekin yayıl­madığını...

13:33: [Sonra] Koen, netek [sahibini] tekrar yedi gün boyunca karantina altına alır.

13:34: Koen yedinci günde neteki inceler. Netekin deride yayılmadığını, görüntüsünün de deriden daha derin [gibi] olmadığını tespit ederse, Koen onu saf ilan eder. [Bu kişi, bedenini ve] Giysilerini mikveye daldırır ve arınmış olur.

13:50: Koen bu lekeyi inceler ve leke[li eşyayı] yedi gün boyunca karantina altına alır.

13:51: Yedinci günde, lekenin kumaşta, çözgü ya da atkı [ipliğinde] veya – [söz konusu] deri ne amaçla işlen­miş olursa olsun – deride yayıldığını görürse, leke, kötücül bir tsaraattır; [bu yüzden lekeli eşya] tamedir.

13:54: Koen talimat verir ve lekenin olduğu bölgeyi yıkar­lar. [Ardından, Koen söz konusu nesneyi] İkinci bir yedi günlük karantina altına alır.

14:7: Tsaraattan arınmakta olan kişinin üzerine [bu karışı­mı] yedi kez serperek onu [bir nebze] arındırır ve canlı kuşu kıra doğru salıverir.

14:8: Arınmakta olan kişi giysilerini mikveye daldırır, [Koen, onun] tüm kıllarını tıraş eder. [Bu kişi] Mikveye dalarak [ilk aşama için] arınmış olur ve sonrasında kampa girebilir; ancak yedi gün boyunca çadırının dışında kalmalıdır.

14:9: Yedinci günde [Koen, bu kişinin] tüm kıllarını tıraş eder – başını, sakalını, kaşlarını ve [diğer tüm] kılları­nı tıraş etmelidir.

14:16: [İlk] Koen, sağ [el] işaret parmağını [diğerinin] sol avucundaki yağa daldırır ve işaret parmağıyla, yağdan [bir miktarı] Tanrı’nın Huzuru’nda yedi kez serper.

14:27: [İlk] Koen, sağ [el] işaret parmağıyla [diğer] Koen’in sol avucundaki yağdan [birazını] Tanrı’nın Huzuru’nda yedi kez serper.

14:38: Koen evden, evin kapısı[nın hemen dışı]na çıkar ve evi yedi gün boyunca karantina altına alır.

14:39:  Koen yedinci gün geri gelip [lekeyi] inceler. Lekenin evin duvarlarında yayıldığını tespit ederse...

14:51: [Koen] Sedir dalını, zufa otunu, kırmızı yünü ve canlı kuşu alır ve onları, kesilmiş olan kuşun kanı ve kaynak suyuna daldırarak, [bu karışımı] yedi kez eve doğru serper...

AİLE SAFLIĞI İLE  İLGİLİ OLARAK

15:13: Akıntı sahibi akıntısından kurtulduğunda, arın­ması için kendine yedi [temiz] gün sayar...

15:19: Akıntısı olan bir kadın – ki akıntısı, bedeninde [her türlü] kan [şeklinde] olabilir – yedi gün boyunca ayrılık halinde olacaktır.

15:24: Eğer bir adam onunla yatarsa, onun ayrılık hali [adamın] üzerine [de bulaşır ve bu kişi] yedi gün boyunca tame olacak, üzerine uzandığı her yatak da tame olacaktır.

15:28: Akıntısından kurtulduğu zaman, [kadın] kendine yedi gün sayar ve [ancak bundan] sonra arınabilir.

Kurbanlarla ilgili olarak:

16:14: Boğanın kanından [bir miktar] alıp, [işaret] par­mağıyla kapağın doğudaki yüzüne doğru [bir kez] ser­per. [Ardından] Kandan [bir miktarı, işaret par­mağıyla) par­mağıyla, kapağın önüne doğru yedi kez serper.

16:19: [Sonra, Mizbeah’ın] Üzerine kandan [bir miktarı, işaret] parmağıyla yedi kez serperek onu Bene-Yisrael’in tumalarından arındırıp kutsar.

16:29: Sizin için ebedi bir kanun olacaktır. [Her yıl] Yedinci ayda, ayın 10’unda oruç tutmalı, hiçbir melaha yapmamalısınız.

22:27: Bir boğa, koyun ya da keçi doğduğunda, yedi gün boyunca annesinin altında olacak ve [sadece] sekizin­ci günden itibaren Tanrı Adına [Mizbeah’taki] ateşe uygun kurban olarak kabul sağlayacaktır.

ŞABAT VE BAYRAMLAR

23:3: ... Altı gün boyunca iş yapılabilir; ancak yedinci gün işten tamamen el çekmeyi gerektiren bir Şabat’tır, kutsal bir bayramdır; hiçbir melaha yapamaz­sınız...

23:6: Bu günden itibaren] Yedi gün boyunca matsa yiyin.

23:8: Yedi gün boyunca Tanrı Adına yakılan-kurbanlar getireceksiniz. Yedinci gün kutsal bir bayramdır...

23:15: Yom Tov’un ertesinden, [yani] Tenufalık omeri getirdiğiniz günden itibaren kendiniz için yedi hafta sayın – [bu yedi hafta] tam olmalıdır.

23:16: Yedinci haftanın [bitiminin] ertesi gününe – ellinci güne – kadar sayacaksınız. Getirdiğiniz günden itibaren kendiniz için yedi hafta sayın – [bu yedi hafta] tam olmalıdır.

23:18: Bu ekmeğe bağlı olarak, birer yaşında kusursuz yedi [erkek] kuzu, genç bir boğa ve iki koç getirecek­siniz.

23:24: Yedinci ayda, ayın biri, sizin için tatildir; (kesik Şofar sesi ile anımsamanın gerçekleşeceği) kutsal bir bay­ramdır.

23:27: Ancak bu yedinci ayın onunda – o [gün, günahla­rınız için] Onarım Günü’dür – sizin için kutsal bir bayram olacaktır.

Yedi sayısı o kadar çok dizede yer alıyor ki, konuyu tamamlamak için bir bölüme daha ihtiyacımız olacak. Görüşmek üzere, sağlıklı kalın sevgili okurlar.

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın