Yahudilikte temel kavramlar/ On Emir -3

Rabiler, On Emir’in yazılı olduğu tabletlerin Yaratılış’tan evvel hazırlanmış olduğu ve dolayısıyla On Emir’in zaman ve mekan kavramlarına bağlı olmayan evrensel nitelikte olduğu hususunda ısrar etmişlerdir... Ayrıca Tanrı Emirler’in sözlerini söylediğinde aynı anda 70 dile tercüme edildiğini ve tüm halkların bunları anlamasının böylece mümkün olduğunu da ileri sürmüşlerdir...

Agada’ya göre; Tanrı önce Edomlular’a, Moablılar’a ve Yişmaeloğulları’na görünerek kendilerine Tora’yı vermeyi önermiştir. Ancak bu milletler; Tora’da bulunan öldürmek, hırsızlık ve zina ile ilgili yasaklamaları öğrenince bu teklifi reddetmişler ve bu tür kısıtlamaların yaşam tarzlarıyla çelişeceğini öne sürmüşlerdir (Tesniye, 33:2 hakkındaki “Sifra”). Daha sonraları Hıristiyanlık ve ‹slam dinleri de On Emir’in önemini kabul etmişler fakat bu, Yahudilik’te bu emirlerin işgal ettiği temel rol ölçüsünde olmamıştır. (14)

Yorumcular, Tanrı ve insanoğlu arasındaki ilişkilere dayanan ilk beş emir ile insanlar arasındaki ilişkilerle ilgili olan ikinci beş emir arasında yatay ilintiler bulmuşlardır. Örneğin; ilk bölümün beşinci emri olan anne-babaya hürmet etme fiilinin içerdiği güçlüğü, ikinci beş emirin sonuncusu olan ve kıskanmamayı emreden emirin içerdiği güçlükle kıyaslarlar.

Kaynakça: “Yahudilik  Ansiklopedisi”, Cilt I, II, III  Yusuf Besalel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın