YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR/ NASİ -1

(Çoğulu Nesiim)Yönetici, başkan. ‹kinci Tapınak döneminde bu tabir, halkın çoğunluğu tarafından Haşmonaylar’dan Matatyau’nun oğlu Simeon’a verilmişti. Savaş, barış, devlet memurlarının atanması ve Tapınağın yönetimi Nasi’ye bağlıydı. Nasilik Simeon’un oğullarıyla da devam etti. Ayrıca: Sanhedrin’e nezaret eden çifte bilge (“Zuggot”); Hillel Nasi’nin soyundan gelen Ravlar Jabneh’li Gamaliel, Simon ben Gamaliel, Yuda a - Nasi, vb.

“Prens”, “yönetici” anlamındaki bu tabir, aslında değişik çağrışımları da içererek Biblik zamanlardan beri kullanılmaktaydı; bu deyim, Biblik dönemlerde bir klânın veya kabilenin başkanını tanımlıyordu. Örneğin Sayılar 1:5 - 16’da Moşe, Nesiim’e vaadedilmiş topraklarda istihbarat toplama görevi vermişti. Moşe, Nesiim’e bu topraklar zaptedilince nasıl bölüştürüleceğinin de talimatını vermişti (Sayılar 34:16). Yehezkel Kitabı’nda ise Nasi tabiri ile peygamberler dönemindeki Yeuda kralları tarif edilmektedir.

Kutsal Kitap sonrası dönemde, Romalılar’a karşı isyanı (132-135) yöneten Bar Kohba zamanında basılan paralarda “Simon, Yisrael’in Nasisi” ifadesi bulunmaktadır. Tanaim’den evvelki dönemde (M.Ö. 2. ve 1. yüzyıllar) Mişna (Avot,1) beş çift bilgeden (“Zugot”) Nasi olarak bahsetmektedir. Sanhedrin’e başkanlık ve bu bilgelerin oluşturduğu Nasilik kurumu, M.S. 425’te mahalli yetkililerce lağvedilmiştir.

devam edecek...

Kaynakça: “Yahudilik  Ansiklopedisi”, Cilt I, II, III Yusuf Besalel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın