YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR/ Mişkan -2

Mişkan’ın kendisi avlunun doğusundaki yarı kesime kurulurdu ve boyutları 30x10 kübit idi. Üç duvarı altınla kaplı akasya ağacındandı ve kısa yanlarından birisinin duvarı yoktu. Gümüş bağlantılar kaplamaları bir arada tutardı; her kaplamanın içinden altın kaplamalı tahta çubukların geçtiği altın halkaları mevcuttu; böylece yapıya direnç sağlanmıştı. Kutsalların Kutsalı Bölümü, Mişkan’ın geri kalan kısmından beş tahta direk üzerine asılmış bir örtü ile ayrılmıştı. ‹çerideki Ahit Sandığı’nın üzerinde iki Kerubi bulunmaktaydı. Rabinik bir Agada’ya göre, Kutsalların Kutsalı Bölümü’nde bulunan ve 10 Emir’in yazılı olduğu iki levhayı içeren Ahit Sandığı’nda ayrıca Moşe Rabenu’nun kırmış olduğu ilk tabletler de bulunmaktaydı. Birbirlerine bağlanmış beş bölümden oluşan geniş bir örtücü kumaş, Mişkan’ın iki uzun kenarından birisinin aşağı yukarı altından başlayarak Mişkan’ın tepesinden adeta bir çatı gibi aşıyor ve öbür kenardan yaklaşık olarak tapınağın duvarının altına dek uzanıyordu.

Bu kumaşa da Kerubiler işlenmişti. Mişkan’ın önündeki örtünün kumaşına Kerubiler örülmüştü. “Tavanın” üstünde oniki keçi derisi bölümünden oluşan daha geniş bir örtü de vardı. Nihayet bunun da üzerinde koç derilerinden ve “tehaşim” adındaki hayvanların derilerinden meydana gelen bir tabaka daha bulunmaktaydı. Agada’ya göre, bu hayvanlar sadece o zamanlar özellikle Mişkan’ın varlığı ile ilgili olarak mevcut olmuşlardı... Sunuların yakıldığı Mizbeah, kutsallar bölümünün önündeki avludaydı. Burada ayrıca Koenler’in vazifelerine başlamadan evvel ellerini ve ayaklarını yıkayabilmeleri için bir tunç yalak da bulunmaktaydı. (Kiyor).  Mişkan’ın monte edilmesinden itibaren, kabilelerin değişik liderleri benzer korbanot ve hediyeleri birbirini izleyen oniki günün içerisinde ve ayrı bir günde getirirlerdi. ?elomo Ameleh Yeruşalayim’deki kalıcı Tapınağı (Bet Amikdaş) kurunca, Mişkan’a yer kalmadı ve Ahit Sandığı’na kalıcı bir mekan sağlanmış oldu.

 

Kaynakça: “Yahudilik  Ansiklopedisi”, Cilt I, II, III Yusuf Besalel
İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın