Yahudilikte temel kavramlar/ MOŞE RABENU (Hazret-i Musa) -3

Moşe öleceğini hissettiğinde milletini topladı; Mısır’dan çıktıklarından beri Tanrı’nın yaptığı mucizeleri hatırlattı ve Tanrı’nın emirlerine sadık kalmalarını söyleyerek, bütün kabileleri kutsadı. Moşe vaadedilmiş topraklara giremedi. Bene Yisrael sınıra geldiği zaman, Tanrı Moşe’yi bütün bu toprakların göründüğü Nevo Dağı’na çıkarttı. Moşe bu toprakları gördü ve akabinde 120 yaşındayken öldü. Yisraeloğulları 30 gün Moşe’nin matemini tuttular.(182) Tora’ya göre Moşe kelimesi “Onu sudan çıkarttım” (“meşitihu”) (Çıkış, 2:10) tabirinden türemiştir. Ancak bu, eski efsanevi bir türetme olarak görülür ve bu konuda başka açıklamalar da bulunur. Tanrı’nın Moşe Rabenu’ya halkını Mısır’dan çıkartma misyonunu vermesi üzerine; birçok tereddütten sonra, Moşe kendisinin konuşma engelli olması nedeni ile, Aaron’un kendisinin sözcülüğünü yapması koşulu ile bu görevi kabul etmiştir. Öte yandan Moşe, “Altın Buzağı” olayından sonra tekrar 40 gün, 40 gece kaldığı ve dönüşünde ikinci kez On Emir levhalarını getirdiği Sinay Dağı’nda ayrıca tüm Tora’yı (Yazılı Yasa) da almıştır. Yahudi inanışına göre, Moşe bu vesile ile aynı zamanda Sözlü Yasa’yı da almıştır (?abat, 93b). Sinay Dağı’ndan indiğinde Moşe’nin yüzünde bir nur parlıyordu. Onun için Yisraeloğulları ile konuştuğunda yüzünü örtmek zorunda kalmıştı. Moşe çölde halkın su ihtiyacını karşılamak için Marah’ta Tanrı’nın emrine uygun bir şekilde bir kayaya hitap etmesi gerekirken, kayaya vurması nedeni ile Tanrı’nın cezalandırmasına maruz kaldı ve vaadedilmiş topraklara giremedi. Moşe’nin öldükten sonra gömüldüğü yer bugüne dek bilinmemektedir. Tora, Moşe’yi Yisraeloğulları’nın görmüş oldukları en büyük peygamber olduğunu vurgular (Tesniye 34:10): “Moşe gibi Tanrı’nın yüzyüze bildiği bir peygamber, daha Yisrael’de çıkmadı.”

devam edecek...

Kaynakça: “Yahudilik  Ansiklopedisi”, Cilt I, II, III Yusuf Besalel

 

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın