YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR/ MAMZER -2

Bilgeler, Yahudi bir kadının Yahudi olmayan bir erkekten olma çocuğunun mamzer olup olmadığı konusunda da görü? ayrılığına dü?mü?lerdir. (Maimonides, “Yad”, “Hilhot ‹surei Bia” ve “Şulhan Aruh”, EH 419). Bunlara göre mamzer, zina veya ensest ili?kiler sonucunda doğmu? bir çocuktur. Fakat Alaha’ya göre evlenmemi? bir kadının çocuğu bir mamzer değildir ve bu tür bir leke ta?ımamaktadır. Öte yandan bilgeler, anne babalarının suçu nedeni ile çocukların cezalandırılmasında beliren haksızlığın bilincinde olarak ve Tanrı’nın “Onları gelecekteki ya?amlarında huzura kavu?turacağım” sözüne istinaden (Levililer Rabba, 32:7), mamzerlerin üstlerindeki lekenin arındırılması için tartı?mı?lardır. R. Tarfon; bir mamzerin, Yahudi olmayan bir kadın köleden olma çocuğunun bir köle olarak doğacağını, azad edilince de me?ru bir çocuk olacağını (Kidu?in, 3:13) belirtmi?tir. Bilgelere göre Yahudi dinine girmi? bir ki?i ile mamzer bir Yahudi kadın evlenebilir. (Kidu?in, 72b); ayrıca bir mamzer ba?ka bir mamzer ile de evlenebilir. Mamzerliğin evliliğe engel olması için bu durumun bir iddiadan öte kanıtlanması gerekir. Get almamı? bir kadının resmen bo?anmasına rağmen ikinci evliliği de resmen gerçekle?se bile doğan çocuk Alaha’ya göre mamzer sayılacaktır. Ancak Reform Yahudileri ikinci evlilik için get talebinde bulunmamaktadırlar. Diğer taraftan, ilk evlilikte kadın Yahudi olmayan bir ki?iyle evlendiyse veya dinsel seremoniyi içeren bir tarzda evlenmemi?se, bu evlilik dinen geçerli değildir ve ikinci evlilik ve bundan doğan çocuk me?rudur. 

devam edecek...

Kaynakça: “Yahudilik  Ansiklopedisi”, Cilt I, II, III Yusuf Besalel
İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın