YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR/ Miras -1

Mirasla ilgili yasalar ilk kez Kutsal Kitap’ta yer almaktadır. İlk doğan oğul (“bohor”), mirasın taktiminde iki misli bir hak alacaktır (Tesniye, 21:17). ?ayet bir erkek, bir erkek çocuğu muris olarak bırakmazsa, mirası kızına gidecektir. Kızı yoksa; malı, mülkü erkek kardeşlerinin olur. Erkek kardeşleri yoksa, miras vefat eden adamın ailesindeki en yakın akrabaya gider. Buna göre Rabiler şöyle karar vermişlerdir: “Vefat eden adamın geride hem oğlu, hem kızı varsa, öncelik oğulundur; mirasın tümü oğluna kalır. ?ayet adam vefat etmeden oğlu ölmüşse, mirasın tümü oğlunun çocuklarına kalır. Bu çocuklara vefat eden adamın kızına göre öncelik tanınmıştır. Fakat vefat eden adamın erkek kardeşlerine nazaran kızına öncelik tanındığından miras onlara kalmaz, kızın çocuklarına kalır. Keza ölen adamın oğullarının çocuklarının da adamın kardeşlerine karşın önceliği bulunmaktadır...” (Bava Batra, 8.2) “Ayrıca vefat eden adamın mülkü yeteri derece büyükse, oğullar mirası alır ve kızlar evleninceye dek mevcut mal ve mülkden geçinirler. Fakat adamın varidatı fazla değilse, kızların geçimi sağlanır ve oğullar başka geçim kaynaklarına başvururlar.” (Aynı kaynakça) Üstelik kızlar evlendiğinde oluşan masraflar adamın bıraktığı mirastan karşılanır.

devam edecek...

Kaynakça: “Yahudilik  Ansiklopedisi”, Cilt I, II, III Yusuf Besalel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın