YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR/ Minyan-1

Tefila, Tora okunması, Kadiş gibi dinsel törenlerin cemaat olarak ifa edilebilmesi için 13 yaşını aşmış en az on Musevi erkeğinin mevcudiyetinin gerekliliği. Minyan’ın olmadığı durumda, duaya başlanmaz ve minyan tamamlanıncaya kadar beklenir.Minyan’ın ‹branice kelime anlamı “sayı”dır. (Çoğulu “Minyanim”dir.) Kutsal Kitap’ta yer alan bir deyim: “Tanrı ilahi topluluğun önünde durur.” (Mezmurlar, 82:1) ise, şayet on kişilik bir topluluk beraberce dua ederse, “?ehina” (Tanrı’nın Kutsal Varlığı) onların üzerinde olacaktır şeklinde Rabiler tarafından yorumlanmıştır (Avot, 3.6; Berahot, 6a). 10 sayısı ise Avraam Avinu’nun Tanrı ile pazarlığında Sodom’un affı için Tanrı’nın kabul ettiği 10 dürüst kişiyi dahi bulamaması (Yaratılış, 18:32), 10 casus ile ilgili olarak (Sayılar, 14:27), vb. gibi Tora kaynaklarına istinaden oluşturulmuştur. Minyan’ın dua etmesi için bir Rabi veya Hazan şart değildir ve dua bir kişinin evi dahil olmak üzere herhangi uygun bir mekânda yapılabilir. Rabiler Minyan eşliğinde dua etmenin (“tefilla be tsibbur”) önemine sürekli olarak dikkat çekmişlerdir.

Talmud’a göre (Berahot, 6b); Tanrı bir sinagoga girip orada on dua eden kişiyi bulamazsa, öfkesi alevlenir: “Neden ben geldiğim zaman, orada kimse yoktu; neden ben seslendiğimde cevap veren yoktu?” (‹şaya, 50:2). Onun için “kişi erken uyanıp sinagogda Minyan oluşturmanın sevabını yaşamalıdır.” (Berahot, 47b). Minyan kavramı Yahudilik’te dinsel cemaate verilen önemi belirtir. Reform Yahudileri, kadınları da Minyan’a dahil etmiştir. Conservative Yahudilik, 1973’ten beri kadınları Minyan’a dahil etmektedir.

devam edecek....

Kaynakça: “Yahudilik  Ansiklopedisi”, Cilt I, II, III Yusuf Besalel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın