YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR/ Moşe Rabenu (Hazret-i Musa) -2

Moşe, 40 gün 40 gece sonra yeni iki kanun levhası ile döndü. Daha sonra Moşe halktan Mişkan’ın inşası için teberruda bulunmalarını istedi. (Bak. Mişkan) Mişkan (Mabet) kurulduktan sonra, Aaron’un soyundan gelen ve burada aktif olarak çalışan kahinlere Koen adı verildi. On Emir’den sonra Moşe Tanrı’nın emri ile şu bayramları ihdas etti: Pesah, ?avuot, Roş Aşana, Kipur, Sukot ve ?emini Hagatseret. Tanrı, Moşe vasıtasıyla yenilmesi yasak hayvanları (bak. Trefa) bildirdi. Ayrıca çeşitli ahlâk yasalarını da verdi. Bu arada Museviler Eretz Yisrael’in sınırına yakın Paran Çölü’ne gelmişlerdi. Kenaan Toprakları kâşifler tarafından incelendi. (Bak. Meragelim/Kâşifler). Keşiften dönenler, arazi mümbit olduğu halde olumsuz konuşmalar yapıp halkı kışkırtınca, Tanrı halkı 40 yıl çöllerde dolaşmaya mahkûm etti. Bir müddet sonra Korah’ın önderliğinde yeni bir isyan oldu. (Bak Korah) Tanrı hepsini cezalandırdı. Museviler yollarına devam ederek Sinay Çölü’ne vardılar. Orada su sıkıntısı çektiler. Tanrı Moşe’ye belirli bir kayaya konuşmasını söylediği halde, Moşe halka kızıp iki kez kayaya vurdu. Kayadan hemen su fışkırdı. Fakat Moşe Tanrı’ya ters düştüğünden, Tanrı O’nu da cezalandırarak, O’na vaadedilmiş topraklara giremeyeceğini bildirdi. Museviler Og ve Sihon Krallıklarını yendikten sonra Balak’ın hüküm sürdüğü Moav hududuna vardılar. Balak’ın, Bilam’ın yıkıcı manevi gücünden de yararlanmak suretiyle, Museviler’i kovmaya yeltenmesi sonuçsuz kaldı. (Bak. Balak ve Bilam)

devam edecek...

Kaynakça: “Yahudilik Ansiklopedisi”, Cilt I, II, III Yusuf Besalel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın