Las fyestas Rosh-Ashana, Kipur

Pasimos muevamente las fyestas Rosh-Ashana i Kipur.

Rosh-Ashana es un presipyo (başlangıç) de una anyada mueva ke kontyene; muevos ideales, muevas reushitades, muevos problemes kon muevas solusyones, i lo mas emportante; muevas relasyones kon muevas amistades (dostluk).

Kada presipyo es una esperansa. Ke seya una anyada kon un avenir muevo i valorizaremos muestra vida verso los preseptos de muestro Dyo.

Kero avlar un poko de las uzansas de Rosh-Ashana.

Por egzempio; en las dos noches de Rosh-Ashana, kuando se vyene del kal a kaza; se dize el Kidush. En primero se kome el dulse de mansana ke sinyifika; ke este anyo muevo va ser dulse del empisijo fina la fin.

La prasa semboliza; ke los enimigos ke keren muestra maldad (kötülük), ke se despareskan (yokolmak).

La espinaka es el simbolo de lo ke dizimos por muestros inimigos; ke los ke keren muestra maldad ke se aleshen (uzaklaşmak)  de mozotros.

La datile (hurma) ke se kome; semboliza ke todas las negreruras ke tengan fin de agora endelantre.

La kalavasa; es la sinyifikasyon de los zahutes (sevap) ke azemos.

El peshkado semboliza la azlaha, la abondansa (bereket) i el pujar. Ke muestros zahutes ke pujen komo el peshkado.

Una de las uzansas emportantes es; ke se kome la kavesa del peshkado o de la gayina; ke es la sinyifikasyon ke; syempre estaremos a la kavesa de todo modo de akontesimyento en muestra vida.

Avlando de las uzansas; me akodri de una tiya (zihrono livraha) ke mos kontava konsejas i evenementos i rekuerdos ke se aziyan en las fyestas.

Komo por egzempio; se tomava una kanata (sürahi) yena de agua, i se metiya delantre de la ventana afuera enriva de la garnitura (pervaz).

Esta kanata; noche entera tomava las luzes, las ermozuras, las buendades ke viniyan del Dyo; i al otro diya; toda la famiya deviya de lavarse la kara kon esta agua bendicha; yena de ermozuras; para ke el anyo entero seya yeno de evenementos orozos, i sanedad.

Entremientes; kada anyo pasamos Kipur en la isla de Burgaz; en la sinagoga chika , ma muy entima, ande  todos los yahidim son komo una famiya.

Ma este anyo; me fui temprano al kal de los Ashkenazes, para asistir a las orasyones. Vos puedo dizir; ke eyos tyenen un ritual diferente; ma muy enteresante i ermozo.

Mos dyeron a todos un livro chiko; ke traduisaron en turko, syertas orasyones emportantes; i las meldimos endjuntos en turko.

Entender lo ke se melda es otro sentimyento...

La persona se esta embolvyendo aryento i esta tomando grande plazer de asistir a la orasyon.

Un hazan ke vino de İsrael, para orasyonar kon una boz de seda, kantando i aplodisando, estava muy animado (hareketli) i muy sentimental.

A las oras de midi; el avokato konsiderado (saygın) i respektavle de muestra komunitad

Rıfat Saban; asistyo a la orasyon i diskorso en el sujeto del KOL NİDRE.

“Kol Nidre es; la promesa ke egziste entre la persona i Dyo.

En la kultura djudiya ; la persona ke dyo una palavra; kale absolutamente ke la detenga fina la fin. Esta palavra kale ke se realize i la persona no se puede errepentirse (vazgeçmek).

Kipur es la ora de la teshuva; ke estamos demandando pardon de los pekados ke kometimos entre el anyo.

El sentimyento de la djustisya i el sentimyento del pardon son muy emportantes.

La kondisyon es la teshuva, ke es el arrepentimyento.

Esto kere dizir ke la persona aksepta la kulpa ke kometyo.

Esta perioda empesa en Rosh-Ashana kon los Selihotes”.

Kol Nidre es la orasyon la mas ermoza i sentimental de Kipur.

Despues de midi me fui a la sinagoga Neve-Shalom; para oyir el Kol Nidre i el Shofar;  kon las bozes maraviyozas de los hazanes Natan Siliki i Beni Albukrek.

Esperamos ke; el todo Puederoso mos va pardonar de todas las kulpas, i va mos a empesar una anyada, kon mas muncha kerensya, tolerensya i solidaridad.

Estamos en el mez de las fyestas.

Sukot alegre, Hag Sameah i un anyo yeno de sanedad i felisidad.

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın