Compass doganbaruh

YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR / MİTSVA {12}

Bir cani için (Sayılar, 35:31) veya (istemeyerek katil olup yasa uyarınca sığınacak şehre, kahinin ölümüne dek oturması gereken katilden (Sayılar, 35:32) diyet almayacaksınız. Başka bir insanı tehlikeden kurtarmak için tereddüt etmeyiniz (Levililer, 19:16) ve başka bir insanın yolunda "tökezletici bir kaya bırakmayınız" (Yalnış yola sürüklemeyiniz) (Tesniye, 22:8) veya ona yanlış tavsiyede (Levililer, 19:14) bulunmayınız. Suçluya tayin edilenden daha fazla değnek vurmak yasaktır (Tesniye, 25:2,3). Çekiştirmeler anlatmayınız (Levililer, 19:16) veya kalbinizde nefret taşımayınız (Levililer, 19:17), kin beslemek (Levililer, 19:18) veya intikam almak (Levililer, 19:18) yasaktır. Yavru kuşları yuvalarından alırsanız anayı almayacaksınız (Tesniye, 22:6). (Anneyi gönderdikten sonra yavruları alınız.)

Cüzzamlı bir deri yarasını traş etmek veya bu bulaşmadan oluşan diğer emareleri yok etmek yasaktır (Levililer, 13:33), (Tesniye, 24:8). (Kimin tarafından öldürüldüğü belli olmayan) Bir kişinin ölüsünün bulunduğu ve bilahare çalıştırılmamış bir ineğin boynunun kırılma ritüelinin ("egla arufa") uygulanacağı vadide tarım yapılamaz (Tesniye, 21:1-4). Büyü yapan bir kadının yaşamasına izin vermeyeceksiniz (Çıkış, 22:17). Yeni evli bir erkeği evliliğin ilk yılında askerlik görevini yapması için zorlamayınız (Tesniye, 24:5). Dinsel geleneklerin (şeriatın) öğreticilerine karşı gelmek (Tesniye, 17:11) veya yasanın ilkelerine ekleme yapmak (Tesniye, 13:1) veya onlardan uzaklaşmak (Tesniye, 13:1) yasaktır. Bir hâkime (Çıkış, 22:28), (kavminin) bir yöneticisine (Çıkış, 22:28) veya herhangi bir Yahudi'ye (Levililer, 19:14) sövmeyeceksiniz. Ananıza veya babanıza sövmeyiniz (Levililer, 19:14) veya vurmayınız (Çıkış, 21:15). Şabat günü iş yapmak (Çıkış, 20:10) veya izin verilmiş sınırların dışına yürümek ("eruv") (Çıkış, 16:29) yasaktır.

Pesah'ın birinci (Çıkış, 12:16) veya yedinci (Çıkış, 12:16) gününde; Şavuot'ta (Levililer, 23:21); Roş Aşana'da (Levililer, 23:25); Sukot'un birinci (Levililer 23:35) ve sekizinci (Levililer, 23:36) gününde ("Şemini Atseret") ve Yom Kipur'da (Levililer, 23:28) iş yapmak yasaktır.

devam edecek...

Kaynakça: "Yahudilik  Ansiklopedisi", Cilt I, II, III Yusuf Besalel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın