YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR / MİKVE {3}

Tevila işleminden sonra yöresel adetlere göre çeşitli tatlıların sunulduğu bir eğlence yer alır. Mikve’nin aile yaşantısına çok olumlu  etkisi olduğu saptanmıştır. Bu ritüel sayesinde evililik canlılık kazanmakta, tek düzeliği kaybolmakta ve ayrıca manevi değerlere verilen önemle aile bağları da güçlenmektedir. Nitekim tevila kurallarına uyan ailelerde boşanma oranı çok düşük, eşler arası sadakatsizlikler yok gibidir. Din değiştirmenin şartlarından biri de Mikve’ye girmektir. Burada fiziki temizlik değil, manevi bir arınma söz konusudur. Tora’ya göre Yahudiliği seçen bir kişi yeni doğmuş bir bebeğe benzetilebilir. Mikve’ye giriş ana rahmine girmek, sulardan çıkış da yeniden doğuşu, yeni bir kişiliği simgeler.

Öte yandan mutfak eşyalarının arındırılmasında Mikve’nin kullanımı aynen din değiştirme durumunda olduğu gibi eşyalara yepyeni bir kimlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Buna göre Yahudi olmayanlarca kullanılmış mutfak gereçleri, ancak Mikve suyuna daldırıldıktan sonra kullanılır hale gelir. Bu araçlar şayet kaşer olmayan bir mutfakta kullanılmışsa, Mikve suyuna batırılmadan evvel kaşer hale getirilmelidir. Mısır çıkışını takiben Moşe Rabenu tarafından “Koanim” olarak atanmış bulunan Aaron ve oğullarının ilk işleri Mikve’ye girmek olmuştur. Bu, arınmanın ötesinde bir yükselmeyi de simgelemektedir. Keza Yom Kipur günü Bet Amikdaş’taki On Emir’in korunduğu Kutsalların Kutsalı bölümüne ancak o gün girebilen Koen Gadol, Mikve’ye girmek zorundaydı. Kipur günü bu işlemin beş kez tekrarlandığı göz önüne alınırsa, Mikve suyunun sağladığı kutsal temizlik ortaya çıkmaktadır. Su en önemli temizlik malzemesidir. Mikve’nin özelliğiyse, hem vücudu hem de maneviyatı temizlemesidir.

Öte yandan Kutsal Kitap’ın Yaratılış bölümünde, dünyanın yaratılışında, karşımıza su çıkar. Mikve’nin sularına dalmak, Tanrı tarafından yaratılan dünyanın ilk haline dönüşmesi gibidir. Ayrıca suya dalan bir kişi nefes alamadığı için çok kısa bir süre için de olsa ölümle karşılaşmaktadır. Çıkışında ise yeniden yaşama kavuşmaktadır. Bu yorum da Mikve’nin “yeniden doğma”, “yenilenme”yi simglediğini ortaya koymaktadır.devam edecek...

Kaynakça: “Yahudilik  Ansiklopedisi”, Cilt I, II, III Yusuf Besalel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın