YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR / MAŞİAH (Kurtarıcı) {1}

Yahudiler tarafından dünyaya sulh ve barış katkısı sağlayacağına inanılan kişi. Kurtarıcı'nın geldiği Peygamberler'in söyledikleri şu söz ve işaretlerden anlaşılacaktır: Maşiah dönemi, "Maşiah Sancıları" adı verilen ağır bir savaş ve sıkıntı devresinden sonra başlayacaktır.(80) Hakikat, doğruluk ve iyilik bütün dünyada hakim olduğu zaman; savaşlar ve anlaşmazlıklar ortadan kalkacaktır. İnsanlar, tek Tanrı'ya inanacaklar, anlayış ve huzur içinde yaşayacaklardır.” Peygamber Yeşaya sulh ve kardeşlik devrini şöyle açıklıyor: "Milletler, kılıçlarını sapan, hançerlerini orak haline sokacaklardır. Harp sanatı artık öğrenilmeyecek, kurt koyunun yanında ve leopar keçinin yanında istirahat edecektir. Çocuk yılanın kovuğunda oynayacak ve Tanrı inancı, okyanusları kaplayan sular gibi bütün toprağı kaplayacaktır". Maşiah olgusu, Rambam'ın 12. iman kuralını oluşturur.(81) Maşiah, Yahudi dinsel - geleneksel inancının temel fikirlerinden birisidir. Bu inanç sürgünden doğmuştur. Yisraeloğulları'nın binlerce yıllık kaderi şeklinde olagelen sürgün, bunun bir Büyük Kurtarıcı tarafından sona erdirileceği inancını güçlendirmiştir.

devam edecek...

Kaynakça: "Yahudilik  Ansiklopedisi", Cilt I, II, III Yusuf Besalel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın