YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR / MİTSVA {10}

g) Nazirlerle ilgili: Bir Nazir, şarap veya üzümden yapılmış herhangi bir içki içemez (Sayılar, 6:3), taze üzüm (Sayılar, 6:3), kuru üzüm (Sayılar, 6:3), üzüm çekirdeği (Sayılar, 6:4) veya üzüm kabuğu (Sayılar, 6:4) yiyemez. Kendisini yakınlarının ölüsü nedeniyle murdar etmeyecek (Sayılar, 6:7) veya bir ölünün bulunduğu bir çadıra gitmeyecektir (Levililer, 21:11). Saçlarını traş etmeyecektir (Sayılar, 6:5).

h) Ziraatla ilgili: Bütün bir tarlanın mahsulünün, tarlanın köşeleri fakirlere bırakılmaksızın biçilmesi yasaktır (Levililer, 23:22), ayrıca hasat vakti düşen başakları toplamak (Levililer, 19:9) veya bağ bozumunun tümünün hasadını yapmak (Levililer, 19:10) veya düşen üzümleri toplamak (Levililer, 19.10) veya unutulmuş demetleri almak için dönmek (Tesniye, 24:19) yasaktır. Değişik türden tohumları beraber ekmeyeceksiniz veya bir bağda yetiştirmeyeceksiniz (Tesniye, 22:9), (Levililer, 19:19); ayrıca değişik türden hayvanları çiftleştirmek (Levililer, 19:19) ve iki değişik türden hayvana beraberce çift sürdürmek yasaktır (Tesniye, 22:10). Tarlada çalışan bir hayvanın ağzını bağlayıp onun yemlenmesine engel olmayacaksınız (Tesniye, 25:4).

Yedinci senede ("şemita") toprağı sürmek (Levililer, 25:4), ağaçların meyvalarını koparmak (Levililer, 25:4), ekilmemekle beraber bitmiş olan ürün (Levililer, 25:5) veya meyvaları (Levililer, 25:5) (bilinen usulde) toplamak yasaktır. Aynı şekilde Yovel senesinde de toprak sürülemez (Levililer, 25:11), ürünler (Levililer, 25:11) veya meyvalar (Levililer, 25:11) -ki bunlar ekilmeden bitmişlerdi- hasat yapılamaz...

i) Ödünç vermeler, ticaret ve kölelelere muamele ile ilgili: Yedinci yıldan sonra bir borcun geri ödenmesini talep etmek yasaktır (Tesniye, 15:2); fakat yedinci yıl yaklaşıyor diye fakirlere borç vermeye de itiraz edilemez (Tesniye, 15:9).

Fakirlere yardım etmeyi inkar etmeyiniz (Tesniye, 15:7) veya İbrani bir köleyi hizmet süresini bitirdiğinde eli boş göndermeyiniz (Tesniye, 15:13). Size borçlu olan kişiyi size ödeyemeyeceğinizi bildiğinizde sıkıştırmayınız (Çıkış, 22:25). Diğer bir Yahudi'ye ödünç verirken (Levililer, 25:37 veya bir Yahudi'den borç alırken (Tesniye, 23:20) faiz tahakkuk ettirmek veya faiz içeren bir antlaşmaya kefil, şahit veya antlaşmanın yazıcısı olarak katılmak (Çıkış, 22:25) yasaktır. Ücretlerin ödenmesini geciktirmeyiniz (Levililer, 19:13). Bir borçludan rehinini almak için zor kullanmayacaksınız (Tesniye, 24:10); fakir bir adamın rehinini kendisine lazım olduğu takdirde almayacaksınız (Tesniye, 24:12); bir duldan (Tesniye, 24:17) veya bir borçludan (Tesniye, 24:6) geçimlerini sağlamış oldukları herhangi bir rehini almayacaksınız. Bir Yahudi'yi kaçırmak (Çıkış, 20:13) yasaktır. Zor kullanarak hırsızlık yapmayınız (Levililer, 19:11) veya soygun yapmayınız (Levililer, 19:13). Bir arazi sınırı işaretini yerinden kaldırmayınız (Tesniye, 19:14) veya hile ile davranmayınız (Levililer, 19:13). Hiç kimseyi iş hayatında kandırmamalısınız (Levililer, 25:14). Bir kişiyi sözle dahi yanlış yola sevketmeyeceksiniz (Levililer, 25:17).

devam edecek...

Kaynakça: "Yahudilik  Ansiklopedisi", Cilt I, II, III Yusuf Besalel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın