YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR / MİTSVA {8}

Kadınlar erkek giysisi giymemeli (Tesniye, 22:5), erkekler de kadın giysisi giymemelidir (Tesniye, 22:5). Putperestlerin yaptığı gibi kendinize dövme yaptırmayınız (Levililer, 19:28). Hem yün, hem ketenden oluşmuş giysiler giymemelisiniz (Tesniye, 22:11) ve başınızın yanlarını (Levililer, 19:27) (bir traş bıçağı ile) traş edemezsiniz. Ölüleriniz nedeniyle kendinizi hırpalamayınız (Tesniye, 16:1; Tesniye, 14:1 ve ayrıca Levililer, 19:28).

b) Tarihsel olaylardan kaynaklanan yasaklarla ilgili emirler: Mısır'a orada temelli yerleşmek için dönmek (Tesniye, 17:16) veya saf olmayan düşüncelerin ve görüntülerin ardından gitmek (Sayılar, 15:39) yasaktır. Yedi Kenaan ulusu ile barış yapamazsınız (Çıkış, 23:32, Tesniye, 7:2) veya herhangi bir bireyini kurtaramazsınız. Putperestlere merhamet göstermeyiniz (Tesniye, 7-2), onların Eretz Yisrael'e yerleşmesine izin vermeyiniz (Çıkış, 23:33) veya onlarla evlenmeyiniz (Tesniye, 7:3).

Savaş zamanlarında dahi meyva ağaçlarının tahrip edilmesi, zevk için israf etme misali yasaktır (Tesniye, 20:19). Düşmandan korkmayınız (Tesniye, 7:21) ve Amalek'in yaptığı kötülüğü unutmayınız (Tesniye, 25:19).

c) Küfürle ilgili: Kutsal İsim'e küfretmemelisiniz (Levililer 24:16, özellikle Çıkış, 23:28). O'nun adına yapılmış bir yemini tutmazlık etmemelisiniz (Levililer, 19:12). İsmi'ni boşuna ağzınıza almayınız (Çıkış, 20:7) veya kirletmeyiniz (Levililer, 22:32). Herşeyin sahibi Tanrı'yı sınamayınız (Tesniye, 6:16). Tanrı'nın İsmi'ni kutsal metinlerden silemezsiniz veya O'na adanmış kurumları tahrip edemezsiniz (Tesniye, 12:4). Asılmış bir kişinin vücudunun gece o şekilde kalmasına izin vermeyiniz (Tesniye, 21:23).

ç) Makdis ile ilgili: Makdis'i korumakta gevşek davranmayınız (Sayılar, 18:5). Büyük Kâhin, Tapınağa dikkatsiz bir şekilde giremez (Levililer, 16:2)... Leviler ve Kâhinler işlevlerini aralarında değiştiremezler (Sayılar, 18:3)... Temiz olmayan hiçbir insan, Makdis'e (Sayılar, 5:3) veya Makdis'in bulunduğu ordugaha (Tesniye, 23:11) giremez. Mizbeah  (sunu taşı) yontma taştan yapılamaz (Çıkış, 20:25) ve oraya basamaklarla çıkılamaz (Çıkış, 20:26). Üstündeki ateş söndürülemez (Levililer, 6:9) ve altından kaplı mizbeahta belirtilen buhurdandan başkası yakılamaz (Çıkış, 30:9).

d) Korbanlarla ilgili: Makdis'in dışında korbanlar sunmak (Tesniye, 12:13) veya adanmış hayvanlar kesmek (Levililer, 17:3,4) yasaktır. Kusurlu bir hayvanı kurban etmek yasaktır (Tesniye, 17:1). Mizbeahta mayalı (ekmek) veya bal (Levililer 2:11) veya tuzlanmamış hiçbir şey (Levililer 2:13) takdim edilemeyecektir... Aynı gün içinde bir hayvanı ve yavrusunu boğazlamayınız (Levililer, 22:28). Günah takdimesinde (Sayılar, 5:15) veya erkeğin (karısını) kıskanması sunusunda ("sotah") (Sayılar, 5:15) zeytinyağı (Levililer, 5:11) veya günnük (Levililer, 5:11) konmayacaktır. Korbanları bir kategoriden diğerine dahi (Levililer, 27:26) değiştiremezsiniz (Levililer, 27:10). İzin verilmiş hayvanların ilk doğanları için fidye vereceksiniz (Sayılar, 18:17). Bir günah sunusu için bir kuş (kumru) kurban ederseniz, başını ayırmayacaksınız (Levililer, 5:8). Adanmış hayvanları çalıştırmayacaksınız veya kırkmayacaksınız (Tesniye, 15:19 ve gene Tesniye 15:19). Ritüel bakımdan temiz olmayan bir kişinin kutsal şeyleri yemesi (Levililer, 12:4) veya yenmesi bakımdan kirlenmiş kutsal şeyleri yemesi (Levililer, 7:19) yasaktır... Sunuların -gönüllü veya mecburi olsun- yapılmasını geciktirmeyiniz (Tesniye, 23:24) ve Tapınak'taki hac bayramlarına sunusuz gelmeyiniz (Çıkış, 23:15). Sözünüzden caymayınız (Sayılar, 30:2).

devam edecek...

Kaynakça: "Yahudilik  Ansiklopedisi", Cilt I, II, III Yusuf Besalel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın