YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR / MİTSVA {7}

p) Yargısal konularla ilgili emirler: Yasanın emrettiği durumda değnek veya kırbaçla dövme cezasını uygulamalısınız (Tesniye, 25:2) ve kasıtlı olmayan caniyi (sığınacağı kente) sürmelisiniz (Sayılar, 85:25). Ölüm cezası; kılıçla (Çıkış, 21:20), boğarak (Çıkış, 21:16), yakarak (Levililer, 20:14) veya taşlayarak (Tesniye, 22:24) belirtildiği üzere ifa edilecektir. Bazı durumlarda cezası ifa edilecek olan asılacak (Tesniye 21:22) fakat aynı gün içinde gömülecektir (Tesniye, 21:23).

r) Esirlerle ilgili emirler: İbrani esirler özel yasalara göre muameleye tabi tutulmalıdırlar (Çıkış, 21:2). Bir efendi, İbrani cariyesi ile evlenmeli (Çıkış, 21:8) veya onu serbest bırakmalıdır (Çıkış: 21:8). Yabancı esir ona tatbik edilen kurallara göre muamele görmelidir (Levililer, 25:46).

s) Haksız fiillerle ilgili emirler: Bir insan tarafından (Çıkış, 21:18), bir hayvan tarafından (Çıkış, 21:28) veya bir çukur nedeniyle (Çıkış, 21:33-34) birisine yapılmış bedensel tahribat hakkında tatbik edilebilen yasa uygulanmalıdır... Satışlardan (Levililer, 25:14), mirastan (Sayılar, 27:8) ve genel olarak diğer konularda (Çıkış, 22:8) doğan ihtilaflarda yargıya varılmalıdır. Zulüm edilen kişiyi, onu tahakküm altına alan kişiyi öldürmek sözkonusu olsa dahi, kurtarmak mecburiyetindesiniz (Tesniye, 25:12).

2) Yasaklarla ilgili olan emirler (365 tanedir):

a) Putperestlik ve buna ilişkin uygulamalarla ilgili yasaklar konusunda emirler: Tek olan Tanrı'dan başka hiçbir tanrının mevcudiyetine inanmak yasaktır. (Çıkış, 20:3) Kendiniz için (Çıkış, 20:4) veya başkaları için (Levililer, 19:4) tapmak veya herhangi başka bir amaç için (Çıkış, 20:20) resimler yapamazsınız. Tanrı'dan başka diğer hiçbir şeye, gerek O’nunla ilgili olarak tayin edilmiş bir tarzda olsun veya bir diğerinin tarzında olsun, tapmayacaksınız (Çıkış 20:5 ve gene çıkış 20:5).

Cinci'liği uygulayamazsınız (Levililer, 19:31) ve "tanıdık ruhlara" dönemezsiniz (Levililer, 19:31); ya da putperestliği veya mitolojisini ciddiye alamazsınız (Levililer, 19:4). Putlar üzerine yemin edemezsiniz (Çıkış, 23:13) veya bir putperesti böyle yapmaya zorlayamazsınız; veya Yahudi olmayan (Çıkış, 23:13) veya Yahudi olan (Tesniye, 13:9) kişiyi putlara tapması için kışkırtamaz veya cesaratlendiremezsiniz... Putperestliği yayan bir kişiye merhamet etmeyiniz! (Tesniye, 13:9) veya olayı saklamayınız (Tesniye, 13:9)... Putlar veya putperestlikle ilgili hiçbir şey kullanmayınız (Tesniye, 7:26).

Putlar namına kehanette bulunan (Tesniye, 13:3,4; Tesniye 13:4) kişileri dinlemeyiniz ve sahte kehanette bulunandan ürkmeyiniz... (Tesniye, 18:22)...

Putperestlerin davranışlarını taklit etmemelisiniz (Levililer, 20:23); kehanette bulunmak (Levililer, 19:26, Tesniye, 18:10); falcılık (Tesniye, 18:10); büyüleme (Tesniye, 18:10-11); büyücülük (Tesniye, 18:10-11); meftun etme (Tesniye, 18:10-11); hortlaklara (Tesniye, 18:10,11) veya "tanıdık ruhlara" (Tesniye, 18:10-11) danışma ve ölüler alemi ile irtibat kurma (Tesniye 18:10-11) yasaktır.devam edecek...

Kaynakça: "Yahudilik  Ansiklopedisi", Cilt I, II, III Yusuf Besalel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın