YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR / MİTSVA {5}

h) Zirai yıl ile ilgili emirler: Yedinci yılda ("şemita") toprakta yetişen her ürün sahipsizdir ve herkese aittir (çıkış, 23:11); tarlalar nadasa bırakılmalıdır ve toprağı işleyemezsiniz (Çıkış, 34:21). (Toprağın) Yovel senesini (50.) kutsal addetmeniz ve o yılın Yom Kipur'unda Şofar çalmanız ve tüm İbrani kölelerini özgür bırakmanız gereklidir. (Levililer, 25:9) Yovel senesinde bütün araziler atalarından kalan sahiplerine iade edilecektir (Levililer, 25:24) ve genel olarak surlarla çevrili bir kentte bir satıcı satış senesi içinde bir evi geri satın alma hakkına sahiptir (Levililer, 25:29-30)... Yedinci sene bütün borçları ibra edilir. (Tesniye, 15:3) Fakat bir yabancı tarafından yapılmış bir borcun ödenmesi sıkıştırılabilir. (Tesniye 15:3)

i) Yenecek hayvanlarla ilgili emirler: Bir hayvanı keseceğiniz zaman, kâhine payını vermelisiniz (Tesniye, 18:3); aynı zamanda sürünün ilkini de ona vermelisiniz. (Tesniye, 18:4) Bir kuş yuvasını alırsan, ana kuşu serbest bırak (Tesniye, 22:7). (Yediklerinizin arasında) Hayvanların (Levililer, 11:2), kümes hayvanlarının (Tesniye 14:11), kanatlı haşaratın (Levililer, 11:21) ve balıkların (Levililer, 11:9) olup olmadıklarını inceleyiniz.

j) Bayramlarla ilgili emirler: Şabat günü dinlenmelisiniz (Çıkış, 28:12) ve başlangıcını ve bitimini kutsal addetmelisiniz (Çıkış, 20:8). Nisan'ın 14. günü sahip olduğunuz tüm mayalı gıdaları ortadan kaldırmalısınız (Çıkış, 12:15) ve 15. akşamında Mısır'dan çıkışın öyküsünü anlatmalısınız (Çıkış, 13:8); o akşam matsa yemelisiniz (Çıkış, 12:18), Pesah'ın birinci (Çıkış 12:16) ve yedinci (Çıkış, 12:16) günlerinde dinlenmelisiniz. Omer'in ilk gününden (16 Nisan) itibaren 49 gün sayacaksınız (Levililer, 23:35). Şavuot'ta (Levililer, 23) ve Roş Aşana'da (Levililer, 23:24) dinlenmelisiniz; Yom Kipur'da oruç tutmalısınız (Levililer, 16:29) ve "dinlenmelisiniz" (bir anlamda kendinizi maneviyata da vereceksiniz.) (Levililer, 16:29, 31). Ayrıca Sukot'un ilk (Levililer, 23:35) ve sekizinci (Levililer, 23:36) günü de dinlenmelisiniz. Bu bayram süresince çardaklarda yaşayacaksınız (Levililer, 23:40) ve dört cinsi alacaksınız. Roş Aşana'da "Şofar"ın sesini işitmelisiniz. (Sayılar, 29.1)

devam edecek...

Kaynakça: "Yahudilik  Ansiklopedisi", Cilt I, II, III Yusuf Besalel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın