YAHUDİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR / MİTSVA {4}

Kâhinler grubu, kararında hata yaparsa; üyeleri tarafından bir günah sunusu takdim edilmelidir. (Levililer, 4:13) Böyle bir sunu, bilmeden bir "karet" yasağını (başka bir deyimle kasten ihlâl edildiği taktirde "karet" oluşturan) ihlâl eden bir kişi tarafından da takdim edilmelidir. (Levililer, 4:27) Böyle bir yasağın ihlâl edilip edilmediği tereddüt konusu olduğunda, "geçici" bir suç sunusu takdim edilmelidir. (Levililer, 5:17-18)

Hırsızlık veya yalan yere yemin etmek ve bu türden günahlarla ilgili olarak; bir suç sunusu takdim edilmelidir. (Levililer, 5:15) Kişi, Tanrı önünde günahlarını itiraf etmeli ve pişmanlık duymalıdır. (Sayılar, 5:6-7) Cinsel organından bir akıntısı olan bir erkek (Levililer, 17:13-15) veya bir kadın (Levililer, 15:28-29), bir sunu getirmelidirler; bir kadın da doğumdan sonra bir sunu getirmelidir (Levililer, 12:6)... Temiz (izin verilmiş) sığırın ilk doğanları kutsaldır ve kurban edilmelidir (Çıkış, 13:2)... Kahinler, yemek sunularından ve suç sunularından artakalanları yemeli (Çıkış, 29:33) fakat dinsel uygulama bakımından kirli olan (Levililer 7:19) veya zamanında yenmemiş (Levililer 7:17) etler yakılmalıdır.

e) Adaklar ile ilgili emirler: Bir Nazir, kendini Tanrı'ya ayırdığı süreç zarfında saçlarını uzatmalı (Sayılar, 6:6), bu süre bitince, başını traş etmeli ve korbanını sunmalıdır (Sayılar, 6:18) Bir adam adaklarına ve yeminlerine saygı göstermelidir (Tesniye, 23: 23); bunları yasa uyarınca ancak bir hakim iptal edebilir. (Sayılar, 30:3)

f) Ritüel temizlik ile ilgili emirler: Her kim bir leşe (Levililer, 11:8 ve 24) veya sekiz tür sürüngenden birine (Levililer, 11:29-31) dokunursa, ritüel olarak kirli olur; ritüel bakımdan temiz olmayan bir cisimle temas eden yiyecek de kirli addedilir. (Levililer, 11:34) Adet gören (Levililer, 15:19) ve çocuk doğurduktan sonra (loğusa) yatan (Levililer, 12:2) kadınlar, ritüel bakımdan temiz değildirler. Bir cüzzamlı (Levililer, 13:3), bir cüzzamlının giysisi (Levililer, 13:51) ve cüzzamlının kaldığı ev (Levililer, 14:44) bunların hepsi ritüel bakıdan kirlidir.

Bir akıntısı olan (Levililer, 15:2) (semen gibi) (Levililer, 15:16) adam, temiz değildir. Bir akıntısı olan kadın da temiz değildir. (Levililer, 15:19) Bir insan cesedi ritüel olarak temiz değildir. (Sayılar, 19:14) Arındırma suyu murdar olanı saflaştırır (Sayılar, 19:13, 21) fakat temiz olanı ritüel bakımdan kirli kılar. Ritüel suya dalma (Mikve'ye girme) ile ritüel olarak temizlenme, bir mitsvadır. (Levililer, 15:16)

g) Makdise yapılan bağışlarla ilgili emirler: Şayet bir insan elindeki değeri Tapınağa vermeyi taahhüt etmişse, öyle yapmalıdır. (Levililer, 27: 2-8). Şayet bir adam; temiz olmayan bir hayvan (Levililer, 27:14), bir ev (Levililer, 27:14) veya bir arazi (Levililer, 27:16) vereceğini beyan ederse, bedellerini kahin tarafından saptanmış olarak parasal şekilde vermelidir. Tarlanızın ekinini biçtiğinizde köşelerini büsbütün biçmeyeceksiniz (Levililer, 19:9); elinizden düşen başakları (Levililer, 19:9), unutulan sapları (Tesniye, 24:19), bağ bozumundan düşen meyvaları (Levililer, 19:19), fakirlere bırakacaksınız. İlk meyvalar ayrılmalı ve Makdis'e getirilmelidir (Çıkış, 23:19) ve aynı zamanda büyük sunuyu ("teruma") da ayırmalı ve kahinlere vermelisiniz (Tesniye, 18:4), ürününüzün bir ondalığını Leviler'e (Levililer 27:30, Sayılar, 18:24) vermelisiniz ve ayrılacak ikinci bir ondalık da, yalnız Yeruşalayim'de yenebilecektir. (Tesniye, 14:22) Leviler, kendilerine düşen onda birini kahinlere verecektir. (Sayılar, 18:26) Yedi senelik dönencenin üçüncü ve altıncı yıllarında ikinci kesirin yerine fakirler için bir kesir ayırmalısınız (Tesniye, 14:28)...

devam edecek...

Kaynakça: "Yahudilik  Ansiklopedisi", Cilt I, II, III Yusuf Besalel

İLGİLİ HABERLER

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın