Bu hafta ağımıza takılanlar

• “İğneli Fıçı” adlı broşür tam da bu günlerin rüzgarıyla yayımlandı. Öz olarak tamamen bir nefret suçuydu “İğneli Fıçı”nın içindeki cümleler toplamı. Başlı başına Yahudi düşmanlığı üzerine kurulmuştu metnin içeriği.Yahudilere karşı Türkiye sınırları içerisinde her türlü saldırı ve suikast düzenlenebilmeli, bir ırk olarak Yahudiler Türkiye’den tamamen tasfiye edilmeliydiler. Aziz ve muhterem Türk halkı, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz günleri göz önünde bulundurarak Yahudilerle alışveriş etmemeli, bununla da kalmayıp gördüğü her yerde her Yahudi’ye, en azından, hakaret etmeli ve onu ticaret hayatından kazımalıydı. C. HAKKI ZARİÇ - EVRENSEL

Bu hafta ağımıza takılanlar

Bu Haftanın “Takılanlar”ı

 ÖZ OLARAK TAMAMEN BİR NEFRET SUÇUYDU “İĞNELİ FIÇI”NIN İÇİNDEKİ CÜMLELER TOPLAMI. BAŞLI BAŞINA YAHUDİ DÜŞMANLIĞI ÜZERİNE KURULMUŞTU METNİN İÇERİĞİ

Faşist Almanya’nın zaferine kendini o kadar inandırmıştı ki Türk basını, Almanların galip geleceğini, Hitler’in çizmeleriyle Moskova’yı ezeceğini yazıyorlardı sayfalarında. Stalingrad önündeki bozgun değil duraklamaydı. Destek için Almanya’dan yeni birlikler sevk edilmişti ve zafer kaçınılmazdı.

Almanlardan yana olmamak Türkiye sınırları içerisinde vatana ihanet sayılıyordu neredeyse. Irkçılık ve milliyetçilik ilerici olan her düşünceye karşı cepheden savaş açar haldeydi. Nazizmin ideolojik olarak bu topraklarda yeşermesi ve boy atması için sokağa çıktıklarının resmiydi işte “Vatandaş Türkçe konuş” kartları. Varlık vergisinin ocakları söndürdüğü kimsenin aklına gelmiyordu bile.

Memleketin ekonomik kalkınması için azınlıkların daha fazla vergi vermeleri gerektiğine o kadar inanmışlardı ki, vergisini ödeyemeyenlerin Aşkale’ye sürgün edilmeleri umurlarında bile değildi.

“İğneli Fıçı” adlı broşür tam da bu günlerin rüzgarıyla yayımlandı. Öz olarak tamamen bir nefret suçuydu “İğneli Fıçı”nın içindeki cümleler toplamı. Başlı başına Yahudi düşmanlığı üzerine kurulmuştu metnin içeriği.

Yahudilere karşı Türkiye sınırları içerisinde her türlü saldırı ve suikast düzenlenebilmeli, bir ırk olarak Yahudiler Türkiye’den tamamen tasfiye edilmeliydiler. Aziz ve muhterem Türk halkı, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz günleri göz önünde bulundurarak Yahudilerle alışveriş etmemeli, bununla da kalmayıp gördüğü her yerde her Yahudi’ye, en azından, hakaret etmeli ve onu ticaret hayatından kazımalıydı.

“İğneli Fıçı”nın ırkçı satırları devlet katında suskunlukla karşılandı, evet. Buna karşı yazan gazeteciler hakkında soruşturma açıldı. Memlekette yaşayan insanlar arasına kin ve nefret sokmanın değil, ırkçılığın teşhiri mahkeme salonlarında soluk aldı. Irkçı dergiler, “İğneli Fıçı” aleyhine yazan bütün yazarlar hakkında taarruza geçtiler; “İğneli Fıçı” broşürünü savunarak farklı düşünen herkesi hedef gösterdiler.

C. Hakkı ZARİÇ

https://www.evrensel.net/yazi/80631/igneli-ficidan-gunumuze

 

 • ZATEN ARAP BAHARI, FUKUŞİMA FACİASI VE TİTANİK’İN DE ARKASINDA ABD VE İSRAİL VARDIR

İran’da olanları ve muhterem basınımızın verdiği tepkiyi izliyorum. Tabii ki olayların arkasında ABD ve İsrail var. Başka ne olabilir ki?  Çünkü molla rejimi halkına İsviçre düzeyinde refah sağladı, yolsuzluğu da Skandinavya düzeyine indirdi! Zaten Arap Baharı, Fukuşima faciası ve Titanik’in de arkasında ABD ve İsrail vardır.

Ulan 20ci Yüzyılın  sömürgeci emperyalizmine karşı ilk ve en şanlı halk direnişini sergilemiş bir ecdadın varisleri olarak, bu bölgede yaşayan insanların kendiliklerinden sokağa dökülüp yanlış olanları proteste edemeyeceğini düşünmek ne garabettir ya? Atatürk de mi bir Yahudi-Washington ortak projesiydi? Sosyal medyada hala Büyük Orta Doğu Projesine atıfta bulunulduğunu görüyorum, beynim  buzhanede şoklanmış palamuta dönüyor. Yahu, hiç olmazsa Trump’ın yeni güvenlik strateji belgesinin tercümesine bir göz atsaydınız ya. Kimsenin bu kıçı boklu, petrol ve deve sidiğinden başka bir haltı olmayan getoya hükmetme niyeti yok. Herkes Orta Doğu’dan yaka silkiyor.

Atilla Yeşilada

http://www.paraanaliz.com/2018/genel/iran-olaylari-siyasal-islamin-drami-19605/

 

 • FRANSA’DAKİ YAHUDİ DÜŞMANLIĞINI GÖZLEMLEYEN GAZETECİ AVUSTURYALI THEODOR HERZL SAYESİNDE İSRAİL DEVLETİNİN İLK NÜVESİ FİKREN BİÇİMLENDİ

1898 yılı. 19 Temmuz’da, Fransa’nın ve muhtemelen dünyanın en ünlü yazarı Emile Zola, tarihi değiştiren “Suçluyorum” adlı yazısının, L’Aurore adlı Fransız gazetesinde sürmanşet yayınlanması nedeniyle hapse mahkum edilince Paris’ten İngiltere’ye kaçtı. Londra’nın güneyinde, o vakitte “Kristal Sarayı” adlı cam fuarın bulunduğu semt, Norwood’da, Grosvenor adlı otele yerleşti.

Zola’nın “Suçluyorum” makalesi,1894 yılında Yahudi düşmanlığı nedeniyle iftiraya uğrayarak casuslukla suçlanıp hapsedilen Fransız yüzbaşısı Yahudi Alfred Dreyfus’un suçsuzluğunu belgelemiş, onu hapse attıran adaletin sahteliğini, iftira edenleri, buna ön ayak olan iktidar mensuplarını tek tek bütün çıplaklığıyla kanıtlamıştı. Bu makaleden sonra Zola, Londra’da bir süre sürgün hayatı yaşamak zorunda kalmasına rağmen, Dreyfus’un suçsuzluğunun kanıtlanmasına ön ayak oldu. İftira edenler ve iftira suçunu örten işbirlikçiler cezalandırıldı. Bu arada neredeyse bir iç savaş şiddeti ile ikiye bölünen Fransa’daki Yahudi düşmanlığını gözlemleyen gazeteci Avusturyalı Theodor Herzl sayesinde İsrail devletinin ilk nüvesi fikren biçimlendi.

Şebnem Şenyener

http://t24.com.tr/yazarlar/sebnem-senyener/kimi-kandiriyorsun,18903

 

 • O ZAMANLARDAN BERİ ÜLKENİN BİR KISMINDA YAHUDİ VE ADİL BİR DEVLET OLMAK, TÜM ÜLKEDE ADİL OLMAYAN BİR YAHUDİ DEVLETİ OLMAK YA DA YAHUDİ OLMAYAN BÜYÜK VE ADİL BİR DEVLET OLMAK SEÇENEKLERİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Devletin ilk dönemlerinde durumu anlatan bir fıkra. Tanrı, David Ben Gurion’u huzuruna çağırıp, “İnsanlarım için büyük şeyler yaptın, bir dilekte bulun ve gerçek kılayım” der. Ben Gurion yanıt verir; “İsrail’in bir Yahudi devleti olmasını, Akdeniz ile Ürdün Nehri arasında kalan tüm toprakları kaplamasını ve adil bir devlet olmasını dilerim”. Tanrının karşılığı şu olur; “Bu benim için bile çok fazla. Ama üç dileğinden ikisini gerçekleştireceğim.”

O zamanlardan beri ülkenin bir kısmında Yahudi ve adil bir devlet olmak, tüm ülkede adil olmayan bir Yahudi devleti olmak ya da Yahudi olmayan büyük ve adil bir devlet olmak seçenekleriyle karşı karşıyayız.

Ben Gurion mezarında ağlıyordur.

Peki İsrail siyasetinde sözü geçen iki büyük gücün çözüm önerileri neler?

“Solun” nihayetinde derli toplu bir program var. Buna katkım olduğu için gurur duymaktayım. Yaklaşık olarak şöyle demekte;

a) İsrail devleti yanında bir Filistin devleti hayata geçmeli

b) İki devlet arasında açık sınırlara ve karşılıklı tanıma temelinde yakın ikili ilişkilere dayalı bir anlaşmayla barış tesis edilmeli

c) Gerekli ortak kurumlar karşılıklı rıza gösterilerek oluşturulmalı

d) Kudüs birleşik şehri Batı Kudüs İsrail’in, Doğu Kudüs de Filistin’in olacak biçimde her iki ülkenin de başkenti sayılmalı

e) Sınırlı, uzlaşmaya dayalı birebir toprak değişimi sağlanmalı

f) İsrail’ e mültecilerin dönüşü sınırlı ve sembolik tutulmalı diğer tüm mültecilere yüksek tazminat verilerek Filistin devletine dönüş hakkı ya da yaşamlarını bulundukarı yerde sürdürme hakkı tanınmalı.

g) İsrail temel olarak bir Yahudi devleti olarak kalmalı, resmi dili İbranice sayılmalı ve  kendi yasaları çerçevesinde Yahudi göçüne açık olmalı.

h) Her iki ülkede bölgesel kuruluşlarda katılım almalı

Bu geleceğin net bir resmidir. Hem ateşli Siyonistler hem de siyonist olmayanlar içtenlikle kabullenebilirler.

Uri Avnery

https://www.evrensel.net/haber/342844/filistin-israil-meselesi-yanan-evden-atlayan-adam

 

 • SONUÇ OLARAK RAMALLAH’TAKİ FİLİSTİN LİDERLİĞİ, ÇARESİZLİĞE VARAN BİR HÜSRAN YAŞAMASINA RAĞMEN İRAN’IN YER ALDIĞI “İSTANBUL KOALİSYONU” İLE DEĞİL PRAGMATİK SÜNNİ DEVLETLER İLE SAF TUTUYOR

Abbas bu görüşmelerde şu noktayı da vurguladı: ABD’nin Kudüs kararı nedeniyle Filistin tarafı, bundan sonra yapılacak müzakerelerde Batı ve Doğu Kudüs arasındaki sınır dâhil olmak üzere sınır meselesinin 1967 hatları temelinde öncelikli konu olarak ele alınmasında ısrar edecek. Uluslararası tanıma, Yaser Arafat ile Yitzhak Rabin arasında 1993’te teati edilen mektuplar esasında olacak. İki taraf için güvenlik düzenlemelerine gelince Abbas, bunlarda bölgesel katılım olması gerektiğini, Filistin devletinin silahsızlaştırılacağını ve İsrail’in burada herhangi bir askeri varlık bulundurmaması gerektiğini söyledi.

Abbas’ın yinelediği bir başka nokta da Filistinli mültecilerin dönüş hakkının Arap Barış Girişimi’ndeki ilkeye dayanması. Bu ilke, mülteciler meselesine BM Genel Kurulu’nun 194 sayılı kararı temelinde karşılıklı mutabakatla adil bir çözüm bulunmasını öngörüyor. Abbas ayrıca Arap Barış Girişimi çerçevesinde İsrail-Arap iş birliğine destek ifade etti ve Filistin devletinin inşasında büyük ekonomik yardıma ihtiyaç olacağını belirtti.

Sonuç olarak Ramallah’taki Filistin liderliği, çaresizliğe varan bir hüsran yaşamasına rağmen İran’ın yer aldığı “İstanbul koalisyonu” ile değil pragmatik Sünni devletler ile saf tutuyor. Öte yandan Filistinlilerin talepleri Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan tarafından büyük ölçüde kabul görüyor olabilir ama Washington’un bunların yakınından geçmesi bile son derece düşük bir ihtimal. Kaldı ki İsrail de bunları müzakere zemini olarak asla kabul etmez. Dolayısıyla ufukta sadece siyasi açmaz var ve her zaman gündemde olan şiddetin patlama tehlikesi bugün iyice büyümüş görünüyor.

Uri Savir

http://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2017/12/israel-us-palestinians-saudi-arabia-egypt-jordan-bin-salman.html#ixzz53f4BISNg

 

Netten okumalar

 

 • YANYANA - THE ENCOUNTER - JUDEO SPANİSH/LADİNO

https://www.youtube.com/watch?v=nTiOU8Pt7sg

 • DUYDUĞUNUZ DİL LADİNO OLABİLİR Mİ? – AYNUR TEKİN

https://www.artigercek.com/duydugunuz-dil-ladino-olabilir-mi

 • AKDENİZ'DEKİ GAZ ANLAŞMASI TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ? – MÜHDAN SAĞLAM

https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2018/01/05/akdenizdeki-gaz-anlasmasi-turkiyeyi-etkiler-mi/

 • ULPAN GÜNLERİ – SARA YANAROCAK

https://www.turkisrael.org.il/single-post/2018/01/04/ULPAN-G%C3%9CNLER%C4%B0

 • NAZİLERDEN KAÇARKEN PEMBE TAVŞANINI KAYBEDEN YAZAR

http://www.dw.com/tr/nazilerden-ka%C3%A7arken-pembe-tav%C5%9Fan%C4%B1n%C4%B1-kaybeden-yazar/av-42038765

 • TURP YİYEN MUHTAR VE DÜNYADA İSRAİL GERÇEĞİ – AYŞE ÖZDEMİR

http://www.akdenizbulten.com/yazarlar/ayse-ozdemir/turp-yiyen-muhtar-ve-dunyada-israil-gercegi/58/

 • HAMAS GAZZE’Yİ NİÇİN ABBAS’A VERMEK İSTİYOR? – SHLOMİ ELDAR

https://www.al-monitor.com/pulse/tr/contents/articles/originals/2017/12/israel-palestinians-mahmoud-abbas-yahya-sinwar-hamas-fatah.html

 

Takılan tweetler

 

ivo molinas‏ @basyazar 7 Oca

Nedir şu dünyanın Yahudilerden çektiği yahu.Her şeyin arkasında onlar var galiba.

‘Nuh peygamber, oğlu ile telefonla görüştü’ diyen akademisyen: Kadın hakları Yahudilerde üst düzeyde, o yüzden yaygınlaştırılıyor

https://gazeteyolculuk.net/nuh-peygamber-oglu-ile-telefonla-gorustu-diyen-akademisyen-kadin-haklari-yahudilerde-ust-duzeyde-yuzden-yayginlastiriliyor

Yakup Molinas‏ @jakomol 8 Oca

"İsrailoğulları'nı birleştiren ne dinleri ne de topraklarıdır. Eğer bugün hepsi aynı adı taşımak zorunda kalmışlarsa bunun nedeni, kendilerini Yahudiliğe odaklayıp damgalayan bir ortamda yaşamak zorunda kalmalarıdır. Yahudi’yi yaratan sadece antisemitizmdir…" Jean Paul Sartre

Yakup Barouh‏ @YakupBarouh 3 Oca

Yeni yayınlanan Reklam Ustaları 2 kitabı, Dünya'daki Reklam Ustaları 1 kitabının ardından Türkiye'deki reklam ustalarını konu edindi. Yeni yayınlanan bu kitapta ilk 40 sayfa İlancılık Reklam Ajansı'na ve N. İzidor Barouh ve şahsıma ayırılmıştır.

 

ishak ibrahimzadeh‏ @ishak5723 3 Oca

Güzel yazıya ek, İspanya & Portekiz’in Sefaradlara verdiği hakka yapılan başvurunun bir kısmı Yahudileridir, terk değil, çifte vatandaşlıktır Ancak artan antisemit söylem, tehdit vb, hukuğun da yetişememesinin etkisiyle endişeleri arttırmıştır, #birlikte aşacağız

Yakup Molinas‏ @jakomol 8 Oca

Jean Paul Sartre, YAHUDİ SORUNU adlı kitabında “Yahudilere dair üretilen fikirler tarihi belirler, tarihsel olaylar fikirleri değil” der. Yani, antisemitin kendisidir “Yahudi” resmini çizen, bunun somut Yahudi’lerle bir ilgisi yoktur,antisemitizm seçilmiş bir tavir-tercihtir der.

Aydin Gunduz‏ @aydingunduz 4 Oca

Soner Yalçın'ın antisemitizm hassasiyeti bana da garip geldi ama Türkiye'de son 4-5 yılda yükselen antisemitizme kaynaklık eden bence Soner Yalçın'ın yazdıkları filan değil. "Başka bir yerlerden" gelen bir antisemitizm var ama onu konu etmek galiba daha zor.

Y. Emre Kocabasoglu‏ @Kocabasoglu 4 Oca

Osmanlı hanedan üyesinden antisemitizm... Hep aynı lacivertin tonları bunlar.

 

vartan estukyan‏ @estukyan 3 Oca

yıldız tilbe ne yaparsa yapsın, aklımda hep, “hitler bunlara az bile yapmış” cümlesiyle kalacak. unutmayacağım, siz de unutmayın.

Murad Çobanoğlu‏ @muradcobanoglu 7 Oca

Gelin bu yıl #Holokost'a karşı çıkıp hep birlikte "hatırlıyoruz (#WeRemember)" diyelim. Nazizm cehaletini ancak hatırlayarak ve hatırlatarak akılda tutabilir ve insanlığın bu cehalete yeniden sürüklenmesini önleyebiliriz. Unutma, hatırla! 

Siz de yorumunuzu yapın

Tüm Yorumları Görün
Yorum Yapmak için üye girişi yapın!Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor...
Üye Girişi yapmak için Tıklayın